Obrazy z życia i podróży

, jaka w miastach inszych naszych, zachować się zwykła: a gdzieby się jaki wyuzdany w języku targnął na Urząd u Jego osoby, przy Sessiey, taki bez żadney folgi, w kunę ma bydź
wsadzony.
Nadto przykładem ynnych miast naszych, w Wielkim Xięstwie Litewskim będących, osoby _w _Magistracie będące ab onere excipiendorum hospitum, na jakiekolwiek zjazdy główne i
partykularne, do Brześcia zjeżdżające się wolnemi czyniemy.
Stosując się przy tem do dawnieyszych y swieżey konstytuciey anno 1659 sub titulo Assecuratia miast naszych y wszelkich prowentow publicznych, uchwaloney; ponieważ wszelakie
Jurisdictie przy miastach będące zniesione są y przychodniowie tak ex Equestri spirituali statu quam civili, którzy fundos przy miastach zasiadłszy domy, Dwory, Browary y domy
szynkowe, pozakładali Jurisdictioni do czego Ich przywiley Swiętey pamięci K. J.
Mci Pana Oyca Naszego od nas pod datą w Warszawie na Seymie walnym dnia XVI Miesiąca Czerwca Roku Pańskiego MDCLIX stwierdzony, y szerzey o tem opiewaiący stringit — tedy warujemy to
aby ci wszyscy którzykolwiek w mieście naszem Brzeskiem mieszkają y pożywienia w nim z handlów, Rzemiosł y szynków nabywaią tudzież osiadłości y grunty swe w mieście maią, tak
Chrześcianie iako y żydzi y Tatarowie nietylko onera civilia równe pociągaiąc z Chrześciany pełnili, ale ex bonis et fundis, przed Magistratem Brzeskim respondero et iudicato parere
byli powinni, w czym na nieposłuszne y uporne y charde Urząd Mieyski Brzeski, ma serio nastąpić y do posłuszeństwa y coequatiey w pełnieniu powinności mieyskiey tak osiadłych iako
y lożnych przywodzić.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>