Obrazy z życia i podróży

A ponieważ za dawnieyszemi assygnatami naszemi różnym osobom y przełożonym woyskowym osobliwie na chorągiew naszą Usarską, pięć tysięcy złotych, oraz wydać musieli y insze
expensy wielkie narożne podeymowali y za następowaniem Chowańskiego Moskala z woyskiem nadzwyczay od ludzi in praesidio zostających są uciemiężani, i snadnego do wypłacenia się
kredytorom swoim, za wyniszczeniem intrat swoich, nie mają sposobu, przeto: ad coequationem wszystkich mieszczan tak Jurisdictiey Mieyskiey jako Zamkowey y innych wszystkich stanu
Duchownego y Swieckiego poddanych, tudzież y żydów w podeymowaniu ciężarów y składanek tak na żołnierza jako y na inne expensy osobliwie na budowanie mostow y na poprawę onych y
na inne wydatki Mieyskie przywodząc chcemy mieć exulantes y co za czasem do Miasta przybędą, tudzież y żydzi, nie pierwey do handlow, rzemiosł, szynkow przystąpili, aż na
zniesienie długów ducta proportione fortun y możności swojey qnotą pieniężną realiter przyłożą się.
Więc przywróciwszy temuż miastu y Magistratowi omni modam et plenariam potestatem Judiciorum warujemy to, aby odtąd trybem zwyczaynym Sądy się w mieście naszem odprawowały, a
Lantwóyt teraznieyszy i na potem będący w żadne się Sądy y Rządy urzędowi Burmistrzowskiemu y Radzieckiemu, należące nie wtrącał, tak aby oprócz szczególnych criminalnych
spraw y Actij przyznania o grónty y wieczności do Act swoich nie ważył się przyimować ani o nie usurpował sobie władzę do sądzenia sub paena judicio nostro irroganda.
Ale Burmistrz teraznieyszy y potem będący z Raycami to co wieczności y przyznaniu na grunty należy y inne potoczne sprawy podług Plebiscitu miasta Wileńskiego odprawował, we
wszystkich sprawach podług zwyczaiu starodawnego, zupełną moc y powagę, w odprawowaniu Sądów, Rządów, ferowania dekretow, y ich executij (salva appelatione nie do Urodzoncgo Woyta
Brzeskiego, ale do nas y Sądu Naszego) mieli y oney na potomne czasy zażywali z taką powagą y od ludzi pospolitych poszanowaniem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>