Obrazy z życia i podróży

d.
III. Pod rokiem 1440, mamy kopią przywileju na prawo Magdeburskie nadanego Brześciowi przez _Króla _Kazimierza, ( w Piątek, w dzień S. Magdaleny).
Kazimierz niebył jeszcze Królem naówczas, ale mógł nadać przywilej jako obrany W. X. Litew.
— Przeciw autentyczności przywileju, jest także, jakoby znajdujący się na nim podpis Królewski; nie wypisujemy go tutaj.
IV.
List Korola Polskoho Welikaho Kniazia Litowskoho Zyhimonta Perwoho, pisany z Krakowa do Uradu Mestskoho Beresteyskoho Puszkaru Beresteyskomu Marku Zubryckomu wyzwolajuczy Dom jeho od
podwod i popłatow Mestskich i roboty Parkonowoje. W lieto Bożcho Narożeńja tysiacz piastsot trydcat semoje Mieseca Henwara dewadcat szestoho dnia Indykta desiatoho.
Żyhimont, Bożeju Miłostju Korol Polski Weliki Kniaź Litowski etc. etc.
Wojtu i Burmistrom i Radcom Miesta Naszeho Beresteyskoho.
"Bił nam czołom Puszkar Zamku naszobo Berestejskoho Marko Żubrycki i powodził pered nami szto kotory dom majet on winiestie naszom Berestejskom ku Zamku iduczy na rohu ulicy Peseckoje,
hdeż jeśmo perwe seho, tot dom jeho od podwod i od Kapszczyny i od inszych popłatow Mestskich i od roboty parkonowoje wyzwolili, na to on List z podpisju ruki Naszoje w sebie miel niżli
jak z Bożeho dopuszczenja miesto nasze Berestejskoje horeło w tot czas tot list Nasz w Neho zhoreł i bił nam czołom, a bychmo i teper Jeho zachowali wodle pierwszoje Daniny naszoje,
proto hdyż tot list Nasz u Neho zhoreł; a budet li on potyje Lieta podwod i popłatow Mestskich niedawau i w tom wolnost sobie miewau, prykazujem Wam, ażby jeśte u Neho samoho i u żony
i dietej Jcho i potomkow od toho domu w kotorom oni samy mieszkajut podwod i popłatow Mestskich nie brali i roboty im parkanowoje robity nie kazali i dali im w tom pokoj wodle perwaho
listu naszoho. Dla bolszoj twierdosty pieczat Naszuju Korolewskuju pryłożyty rozkazalijeśmo ksiemu listu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>