Obrazy z życia i podróży

Zawiera naprzód: Nadanie prawa Magdeburskiego, Teutońskiego, obywatelom i mieszkańcom, cudzoziemcom, Polakom i Rusi, jakiegokolwiek bądź stanu, Chrześcianom, z exkluzją
wszel-
_----------------------------------------_
* _Monumentu.
_
kich innych Ziemskich Juryzdykcij i praw Polskich i Ruskich: ustanowienie Wójta, z mocą jaką mu prawo Magdeburskie nadaje, od którego apellacja do Króla lub Sądów Powszechnych
Królewskich i t. d.
Nadanie Brześciowi sześćdziesięciu włók frankońskich czyli Łanów gruntu, mającego się korczować, od którego z łanu co rok w dzień S.
Marcina czynsz miano opłacać. — Działo się w Krakowie w sam dzień Wniebowzięcia Najśw. Panny Marij 1390 roku, w obecności Spitena Wdy Krak. (Spytka) Piotra Kmity Kaszteli.
Lubelskiego, Dragona Sędziego, Krzesława Podsędka Krakowskiego, Paszkona Kaszteli. Biaunsk. (sic) i Demetrjusza Podskarbiego etc. Oddano przez ręce Sz.
Zakicze Dworu naszego Kanclerza etc.
II. Przywilej W. Xięcia Witolda nadany mieszczanom Brzeskim w Wilnie, we Czwartek, nazajutrz po święcie Nawrócenia S. Pawła Apostoła, 1408 roku.
Ten jest, Jagiełłowego rozszerzeniem i rozwinieniem, z kilką dodatkami tylko.
Powtórzono w nim naprzód nadanie Prawa Magdeburskiego; jak gdyby po raz pierwszy; z pod którego jednak wyjęto Litwinów nowochrzeńców, i Rusinów zostawując ich pod dawnemi.
Zastrzeżono, aby, jeśliby kto zostający pod prawem Magdeburskiem miał sprawę z takim, coby temu prawu nie ulegał; naówczas miał zasiadać wespół z Wójtem Starosta lub jego
zastępca. Dla rozszerzenia miasta, wcielono w jego obręb i nadano mu wieś Kozłowicze, z całą jej obszernością, postanawiając opłatę z łanu czyli włóki, czynszu zwyczajnego.
Dozwolono dla korzyści miasta zaprowadzić Postrzygalnię i Woskobojnię i ciągnąć z nich pożytki.
Postanowiono pobór czyli opłatę na wzór innych, a mianowicie Lublina, z którym porównano Brześć w prawach i przywilejach. Data jak wyżej — Wprzytomności Mindykwilona (?
) Widymina, Monwida, Czuparna, Marszałka Dworu Gildygaldona (sic) Olechna i t.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>