Obrazy z życia i podróży

Stary dom z obitym tynkiem, ganek na dwóch słupkach się chwieje, okiennice po jednem uchu tylko mające, wiszą w prawo i w lewo, kołkami popodpierane; ale dzie-
dziniec pełen
powozów, koni, ludzi, w domku brzmi muzyka. Wesoło się bawią państwo, a poddani piszczą, a dłużnicy się skrobią, a balik po baliku doganiają się bez oddechu.
Już dziesięć lat brzmi tu muzyka; Długo jeszcze tak będzie! — Póki stanie łatwowiernych, żydów, chłopów, pieniędzy i życia.
Zjeżdżamy z góry, u stop naszych na wzgórkach porozrzucane malują się liczne wioski, gaje, dworki, bieleją cerkiewki.
Bliżej w topolach i lipach, w zaroślach leszczynowych, za białą bramką, zielenieje trawnik szeroki.
Domu nie widać — Natomiast w lewo stara babusia stodoła na kulach z rozwianym włosem (słomą na dachu) uśmiecha się do ciebie — Za nią nowa owczarnia czerwienieje, dalej
studnia, a w lewo jeszcze folwarczny dom niewielki.
Dom ukrył się w ogrodzie umyślnie zapewnie, żeby nie bił ludziom w oczy; wkoło niego klomby zielone szeroki trawnik i ogród cichy, na którego wierzchołkach gruchają dzikie
gołębie.
Zmordowaliście się podróżą! Jesteśmy też w domu — Wróćcie i wy do swoich a odpoczywając pomyślcie czy możecie nad drzwiami napisać, jak Feliński z Ariostem.
_Parva sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non sordida, parta meo e_tc.
Powinszuję jeśli szczerze —_ apta mihi _i _mdli obnoxia _powiecie; jeśli z Seneką i P. T...
szczerze u drzwi waszych wypiszecie: _Satis mihi sunt multi, satis mihi sunt pauci, satis mihi est unus, salis mihi est _—_ nullus._
X.
PRZYWILEJE MIASTA BRZEŚCIA (LITEWSKIEGO).
PRZYWILEJE MIASTA BRZEŚCIA(*) (LITEWSKIEGO).
Brześć Litewski, położony na równinie między Bugiem a Muchawcem, dawniej stolica Województwa, granica Korony z Litwą.
Posada jego dawna dziś zmieniona z powodu założenia twierdzy; była
-------------------------------
(*) Przywileje umieszczone tu w treści i całości, winniśmy łaskawej
uczynności P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>