Obrazy z życia i podróży


Radziwiłłowie, którzy tu mieli zamek rezydencjonalny, pamiętni są jeszcze w podaniach i powieściach gminu, które z ust do ust podawane, przetwarzane, na cudaki porosły.
Mówiono, ze wiochach będących wewnątrz wałów, otaczających zamek, znajdowano kości okutych w kajdany ludzi, w wielkiej liczbie, dowody uciemiężenia, przemocy i ucisku, o które
trudno posądzać Radziwiłłów — Lecz może to tureccy jeńcy — może, występni, a może, może zresztą i jacy niepotrzebni xiążętom zawadzający na sejmikach, nudni sąsiedzi
dopominający się kawałka pola wyszczerbionego przez Jaśnie Oświeconych, — panowie bracia — ślachta.
Jeden jakoby z tutejszych dziedziców (mówi podanie miejscowe) więził za coś ślachcica trzydzieści lat w lochach, aż ślachcicowi długa broda porosła i posiwiała nędzą i
niewolą, wybielała od łez, które na nią spadały, bo wspominał zagrodę swoją i żonę i dzieci, a wyrwać się nie mógł, a umrzeć nie potrafił!
Nareście przypomniał sobie pan i kazał go wypuścić, a do siebie przywołać.
Kazano ślachcicowi brodę przez uszanowanie dla Xięcia ogolić — nie pozwolił na to, chciał ją mieć, jako pamiątkę cierpień i z nią stanął przed panem, stary z młodego,
zgrzybiały i drżący przed czasem. Trzydzieści lat pańskiego życia, nie tyle zużyły pana, ile trzydzieści lat więzienia zmęczyły ślachcica.
Spójrzał na niego obrażony pan, któremu donieśli, zausznicy że brody niechciał ogolić, przystąpił, wziął brodę w rękę, potrząsł nią i rzekł — Krótka jeszcze broda i
krótka kara, nie będziesz się miał z czem pochwalić.
I kazał go znowu wtrącić do podziemia. Tak mówi Bialskie podanie, które tylko spisuję.
Inny, czy ten sam, bo w powieściach gminu, niema imion, nazwisk, tytułów, spotkawszy w drodze żyda, kazał mu wieść na drzewo i kukać, a gdy ten spełnił rozkaz, strzelił do
niego i zabił jak ptaszka.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>