Obrazy z życia i podróży

U drzwi koczyk wytworny z obdartym woźnicą, bryczka tłustemi końmi zaprzężona, anglizowany koń wierzchowy i drożka ruska. Wszystko to powozy konkurrentów.
Na oknach widać bukiety, róże. Szpic tłusty szczeka wysadziwszy głowę z za wazoników, słychać gitarę, śpiew, śmiechy.
Na dziedzińcu hoże pokojówki, nie tracąc czasu, którego ich panie tak dobrze używają, uśmiechają się do lokajów, którzy z gapiowatą miną przysięgają im stałą miłość w
obliczu pełnych podziwienia, trawionych zazdrością furmanów; ściskają, całują serdecznie, platonicznie, czerwone i nakłute łapy panien fraucymerowych.
Za cóż Linneusz — ale tego nie dokończę lepiej — Na boku, w folwarcznym domu, namiestnik umizga się do kluczów wiszących u pasa szafarki, dwa koty na dachu, miauczą do siebie
miłośnie, dwa psy kręcą ogonami patrzając się sobie w oczy.
W ogrodzie altana, na której dachu, zamiast chorągiewki, kręci się, biedne, samotne, przebite serce (z XVIII wieku mdłych Florjanowskich Idylli).
Na drzewach pełno cyfr, achów, wierszy i napisów.
Jest to stolica miłostek widocznie, wyjątek z karty kraju, przez Sapho-Scuderi odrysowanej na wieczny śmiech potomności, lub na wieczne lzy (to zależy od dyspozycij) — Świadczą
daty na starych lipach i brzozach, jak dawno zajął się tu serdeczny pożar — Kiedyż go zgasi święcona stuła? kiedyż?
Na środku wsi bardzo romansowie, siup osadzony _smętnemi s_wierkami, pod nim ławka, w koło niej róże!
Brak tylko Pani dc Genlis lub Marmontel'a, żeby te dziewiczych serc dzieła, dziewiczych miłostek jawne ślady, opisem unieśmiertelnili — Brak tylko profana, coby, podjąwszy
różową zasłonę, pokazał nagą prawdę pod spodem — ach! jak nieplatoniczną, jak mięsisto-plastyczną — Biedne ludziska — Dość już tego, popędzaj, popędzaj! Znowu dwór.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>