Obrazy z życia i podróży


Oto jest próba urodzaju i dochodów ze zbioru. W folwarku Zamkowym Kobryńskim w r.
1596 na pięciu włokach użęto żyta kop osiem, namiocie z nich miano korcy pięćdziesiąt, wysiać trzydzieści, a zostawało, na _wychowanie urzędowe _(utrzymanie rządzcy i
pomocników) dwadzieścia. Jakie to były kopy pojąć nie można. W niektórych folwarkach, zaprowadzono gorzelnie, składające się z kotła i dwóch kadzi.
Z wszystkich dochodów starosta (rządzca) brał trzecią beczkę zboża i dziesiąty grosz z gotowizny, za pracę.
VIII.
DROHICZYN.
PODRÓŻ PO SZYBACH KARCZEMNYCH.
DROHICZYN.
PODRÓŻ PO SZYBACH KARCZEMNYCH.
1858. 11 KWIETNIA.
Choćbyście mnie mieli ukamienować, zabić, ukrzyżować lub głodem umorzyć za mój ciężki grzech — ja taki muszę pisać!
Tak jest muszę — nie nazwę tego inaczej jak musem.
Oto trzeci dzień drogi, a już nie mogę pohamować nieszczęsnego popędu, chwytam żydowsko-obrzydliwy, splugawiony kałamarz, pióro wychełtane brudnemi ich rękoma, papier pogięty i
chropawy — zamykam się w sobie i piszę.
Nie tyle mi dojmuje niewygoda podróży, nie tyle reumatyzmy, nie tyle głód, nie tyle krzyki całej Synagogi przez ścianę sahedrynującej — ile ta potrzeba pisania, pragnienie
wylania się.
Jakże teraz słodko dorwać się pióra i znowu wjechać w ten świat o tyle lepszy od rzeczywistego, w świat myśli, marzeń, rozpraw, świat pośredni między dwoma które znamy,
przedsionek świata którego pojąć nie umiemy— duchów i aniołów.
Jednakże zmuszony do pisania trzydniowem spragnieniem, byłbym zapewne wcale co innego pisał, gdyby nic jedno słowo na szybie okna.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>