Obrazy z życia i podróży

Było też do opatrywania żelaztwa dwóch kowalów Zanikowych; ci także trzymali grunt i robili co było potrzeba do Zamku, z materjału skarbowego.
Trzej gontarze Zamkowi dostarczali na poprawę i pokrycie nowych dachów, po trzydzieści kop gontów.
Poddani obowiązani byli, wedle przywileju Królowej Anny (a raczej wedle starodawnego zwyczaju) zamczysko naprawiać, potrzebne nowe budowle stawić, grobel i upustów młynowych
doglądać.
Wyrabiali oni jeszcze rok rocznie Komięgi z drzewa puszczy Kobryńskiej z włości po jednej, w ogóle sześć; temi do portu zboże ze Starostwa i dziakielne dostawiano.
Podwody na zapotrzebowanie, każdy dawał po dwie fury w rok, o mil dwadzieścia, nie więcej.
Dochody z miasta Kobrynia stanowiły najgłówniej opłaty od placów (wyjąwszy Pana Wójta Ostaphieja Buchowieckiego trzymającego pól czwartej włóki).
Wielu mieszczan miało od tej opłaty uwolnienie za listami Królewskiemi, inni się składają zwyczajem niepłacenia i także nic nie płacili.
Dochody czynszowe z miasta wynosiły kop
98, 3 3/4
Karczmy rozróżniano: miodowe (tych było piętnaście) i piwne (liczono ich dziewiętnaście). Płacono od nich po kopie.
Niektórzy trzymali szynki bez opłaty, jako Panny Konstancja i Anna, Piotra _Włocha _córki i t. d.
Płacili też rzeźnicy; a od Sądów Wójtowskich szły dwa grosze na Króla, trzeci na Wójta, z tego się w r. 1597, zebrały trzy kopy!
Cały dochód z miasta wynosił kop sto dziewięćdziesiąt osiem, (32, 5 3/4).
Jeszcze słów kilka o włościach i folwarkach Starostwa.
Tam gdzie nie było paszni folwarcznej do obrabiania, chłopi płacili zwłóki czynsz, za odwóz owsa, za siano, za gęsi, kury, jaja, za niewody, za stacją, osadę, tłokę i
strózowszczyznę.
Grunta w siołach były pomierzone i rozklassyfikowane, co do gatunku; młyny i karczmy szły arędą.
Tak zwani ogrodnicy
(osadnicy na ogrodach) robili tylko dzień w tygodniu; kobiety dni sześć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>