Obrazy z życia i podróży

To mimo często niesmacznych form, mimo pasterskiego jakiegoś konwecjonalnego świata, mimo Korydonów, Filonów, Lindor przypominających nudny Florjanizm — widzę _i _przyznaję
Karpińskiemu — Lecz wie_lki _poeta, poeta twórca, byłby zostawił więcej coś, niż tęschne westchnienia i elegje smutne, niż xiążkę dla dzieci; rozmowy Platona; nie byłby
pomyślał o _Bohaterze Strasznym _(obacz pamiętniki) którego sam plan jest dzieciństwem.
I ten _Bohater Straszny, _o którym wspomina w_ Pamiętnikach, _dowodzi według mnie, pierwszego założenia.
Karpiński bowiem, gdy w nim uczucia egotyczne mogące się upoetyzować ostygły, gdy ochłódł z tęsknoty za Justyną i żalu za nadziejami fortuny i honorów — cóż
przedsięwziął? Nie poemat swojski, nie poetyczną historją, nic narodowego, nic poetycznego nawet, — zimne marzenia platoniczne i xiążkę dla dzieci, niższą od wszystkiego.
Szczęściem jeszcze nie stało mu czasu na uskutecznienie projektu poematów dydaktyczno-edukacyjnych, któreby jak wszystkie podobne nie były ani narzędziem nauki, ani dziełem sztuki,
ani natchnieniem serca.
Zostaje Karpińskiemu zasługa, prostoty, czułości; malowania z natury, gdy wszyscy rysowali z wyuczonego świata jakiego nigdzie nie bywało — tych mu nikt nie odejmie.
VII.
ZAMEK I STAROSTWO KOBRYŃSKIE W ROKU 1597.
VII.
ZAMEK I STAROSTWO KOBRYŃSKIE W ROKU 1597.
Zdało się nam ciekawem wyjąć opis starego Zamku Kobryńskiego i niektóre szczegóły o samem Starostwie i, z dawnego inwentarza, dla pokazania jaki byt stan Zamków w środku
spokojnego kraju leżących, jakie ich opatrzenie, a nareście jaki zarząd _w _Starostw ach i z nich dochody być mogły. Opis następujący zasadza się na Inwentarzu z r.
1597 zrobionym przez Kommissarzy Królewskich na rewizją wysłanych, PP. Malchera (Melchiora) Rajskiego, Daniela Domarackiego, i Jarosza Zwierza Podstarościego Brzeskiego.
Zamek jak dziś jeszcze z wałów widać, wedle powszechnego zwyczaju, składał się z górnego i dolnego, w których obrębie mieściło się wiele pomniejszych budowli.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>