Obrazy z życia i podróży

Czemże się tłum przejmie w Naruszewiczu, Trębeckim i t. d. tak aby mogli stać się popularnemi i namiętnie zrozumianemi od powszechności? Czy odami do Króla, do JO. i JW.
Panów, do piesków Jaśnie Wielmożnych; odami na pokoje, imieniny, portrety, medale, urodziny, zaślubiny???
Okoliczności do których przyklejone były te poezje, z niemi razem poszły w przeszłość i z niej tylko jak ciekawe napisy grobowe, jak materjał historyczny wyglądają.
Przeciwnie, w Karpińskim, _Justyna, tęsknota za nią, ubolewanie nad losem, żale rozstania, sale po latach ubiegłej młodości, _it. p. w czyjemże się nic odbiją sercu?
Kto nie kochał? Kto nie płakał lat nadziei, kto nie westchnął nad biegiem czasu, za którego mgłą, tak się wszystko czarownem wydaje?
Powiem więcej, w tym wieku w którym pisał Karpiński, gdyby był narodowym (czem wówczas nikt nie był całkowicie, bo wszyscy żyli myślą w kraju konwencjonalnym, na Parnasie
Kosmopolitycznym) gdyby nim był — można ręczyć, że by go nikt tak nie uczuł, nie zrozumiał, nie chwalił, jak go zrozumiano i chwalono; bo wiek ten nie był jeszcze przysposobiony
do przyjęcia poezij wyrosłej z ziemi swojej bez pomocy obcego słońca i cudzych wzorów.
— Ale to co w poezjach Karpińskiego daje się uczuć, co je czyni popularnemi, co im da długie życie, jest to rzeczą Wszystkich lat i krajów.
Jest to prostota i naturalność, a nie narodowość — prostota i szczerość wybijające się z trudnością z pod twardej skorupy form konwencjonalnych.
Brakło mu też do narodowości, podstawy — uczucia religijnego. A! zawołają wszyscy roskoszujący się nad psalmami, wieczorną jego i ranną modlitwą. — Byćże to może?
—Tak jest, Karpiński jak widać z Pamiętników jego, był nic katolikiem, nie chrześcianinem, tylko Deistą.
Toż samo widać z Rozmów Platona; toż mówi opieszałość w uczęszczaniu do Kościołów, do której się przyznaje.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>