Obrazy z życia i podróży

d. bardzo przyjemne zacząwszy od _najlżejszej śmierci, do najcięższej.
_
Ustanowiono w mieście kramy, alias _kletki _czyli jatki, bo jatkami zwały się czas jakiś wszelkie kramy (nie jak dziś te w których się tylko mięso przedaje); ustanowiono targowe
różne, przywilej woskobojni, wagi, miary, nadano na dochód miastu. Jak zazwyczaj dozwolono u bram wybierać od chłopów podużne, pomiarne, stołpowe, łopatkowe i t. d.
Od szynków piwa, miodu i wódki warowano od każdego, tym slachetnym trudniącego się przemysłem, po kopie groszy opłaty do skarbu, a osobno jeszcze od przedaży wódki sto złotych
rocznie, które _in manus _Pana Ekonoma Kobryńskiego Wójt rok rocznie, _cum debita reverentia _miał składać. Często jednakże i rewerencja i pieniądze mijały Ekonoma.
Na zapotrzebowanie Wójta i Burmistrzów, polecano dawać podwody; dozwolono mieszczanom wrębu do puszczy Kobryńskiej; nareście ufundowano dwa jarmarki, jeden nazajutrz po S.
Trójcy, drugi w dzień podniesienia Św.
Krzyża, w czasie których wolno było wszelki towar kupcom osiadłym i przybylcom przedawać, zacząwszy od postronków, aż do dziegciu _inclusive.
_To wszystko znaczyło że Prużana zrównaną została w prawach i przywilejach z innemi miasty, a mianowicie Brześciem Litewskim.
Dopiero ten zasadniczy przywilej potwierdzali wszyscy wstępujący na tron; jako Jan Kazimierz w r. 1649 d. 29 Marca — Pisano —_ Confirmamus, ratificamus etc.
in omnibus punctis, articulis, clausulis etc. _a Sekretarz J. K.
Mości, jeśli mu się dobry podarek nic dostał, dodawał jedno nic: — _in quantum jus publicum non contrariunt;_
lub coś podobnego, co znaczyło, że wszelkie przywileje mogły
pójść w nic, bo dość było tak ogólnego frazesu na zwalenie największych obietnic. Był to wyłom w murze.
Dla tegom się tak długo nad treścią przywilejów rozszerzał, że z tych niejako poznać można normę wszelkich innych nadawanych miastom i miasteczkom.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>