Obrazy z życia i podróży

Sanie podpisy, których w owym czasie nie kładziono, wzmiankując tylko przytomnych nadaniu świadków, dowodzą tego silniej jeszcze.
Zdaje się, że gdy w XVI już wieku, chodziło o odzyskanie nie dochodzących Cerkwi dziesięcin, Protopop nic mając oryginału pierwotnego nadania do złożenia przed Królową Anną; w
r. 1588, ułożył sobie ten przywilej; podał go, a dobra Jagellonka dnia 15 Czerwca zatwierdziła, przykazując oddawanie dziesięciny należnej.
Ekonomja bowiem Kobryńska, do której należała Prużana, była częścią dóbr stołowych Królewskich, przez Bonę, a potem Annę Jagiellonkę trzymanych.
Ta więc Prużana alias Dobuczyn, trwała wioską, do Ekonomij Kobryńskiej należącą, do XVI wieku, do Królowej Anny. W roku 1570 stanęła Cerkiew S.
Ducha na górce, której Zygmunt August place wyznaczyć rozkazał, Panu Dmitrowi Sapiezie. Królowa Anna w r.
1588 dnia 15 Grudnia, nadała _more antiquo _tejże Cerkwi pozwolenie odbywania praźników i jarmarków w dzień S. Ducha i S. Spasa; a kapłanowi sycenia miodu w te dni.
Zwało się to _Kanonem _i ten zwyczaj sycenia miodu w czasie praźników po wsiach, nawet na całym Wołyniu dotąd się zachowuje.
Usycony miód Starosta Cerkiewny sprzedaje, a aręda lub szynk miejscowy tej swobody nie wyłącza. Kiedy stanęła w Prużanej Cerkiew S.
Praxedy — która zgorzała w roku 1810 z przywilejami i dowodami swej rodowitości? — zupełnie mi nie wiadomo. Kościół zaś katolicki jedyny, ŚŚ.
Zygmunta i Wacława, już w roku 1565 exystował, o tym bowiem czasie wyznaczał dlań place Pan Dmitry Sapieha, a w r.
1647 Jan Kazimierz na biedny jego stan zważając, nadał mu rocznej jałmużny z Ekonomij Kobryńskiej, złotych sto w rok.
Jak się tylko miasto miastem okazywać zaczęło i żydzi wnieśli się w większej liczbie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>