Obrazy z życia i podróży

Ze wspomnień wypadkowych, nic przychodzą mi na pamięć inne nad pogrzeb Rektora, na którym miałem mowę wśród paroxyzmu febry; zapewne z wielkiem boleści uczuciem wyrzeczoną, bo
głowa pękała i gorączka mnie właśnie trzymała w objęciach swoich. Dwie nagrody i patent (jak w Królestwie nazywano, świadectwo _matu-_
_ritatis) _otrzymałem.
Teraz miałem jechać do Uniwersytetu; zdawało mi się żem był poważnym człowiekiem; ręka napierała się pióra; które później tylu mi wytrącić chciało i teraz jeszcze
usiłują — głowa paliła się nadziejami przyszłości nigdy się nie mającemi ziścić — Wyjeżdżałem ze Swisłoczy modląc się do tych Aniołów Stróżów, którzy mnie mieli
prowadzić po świecie.
Straszna burza z piorunami napadła mnie na wyjezdnem do Wilna — Byłaż to przepowiednia burzy, w której szwankować miałem i cierpieć tyle?
Niewiem — O_ Wilnie kiedyś _później wam powiem..
VI.
PRUŻANA. KARPIŃSKI.
VI.
PRUŻANA. KARPIŃSKI.
I to miasteczko ma swoje pamiątki, ubogie prawda jak ono same.
Powiem wam jego historją, o ilem się jej mógł dowiedzieć z archiwów, które Slachetny Magistrat z uszanowaniem, w kulawej szafce pod dwóma zamkami chowa.
Niegdyś było to tylko _zelenoe miesto, jak _opiewa stary przywilej kościelny — gaj tylko,
a gaj ten zwał się Dobuczynem, zkąd. wniosek łatwy że musiał być dębowy.
Iwan Semenowicz Kniaź Kobryński, dzierżawca ziemi Żmudzkiej w r.
1475 dnia 9 Października zbudowawszy tu Cerkiew Narodzenia Syna Bożego, nadał jej dziesięcinę z dóbr swoich i place ją otaczające.
Z opisu ich, tego się tylko ciekawego dowiadujemy, ze Kniaź miał psiarnią w Dobuczynie. Arcy ważne odkrycie historyczne, warte wielu innych temi czasy poczynionych.
Prócz placów nadał kapłanowi wolność pędzenia rozmaitych napojów, na swoją potrzebę i szynk karczemny. To wszystko potwierdzili wspaniale, Kniaź Iwan z żoną Teodorą.
Uśmiechać się musi, ktokolwiek z rozwagą ten przywilej czyta, bo jest wyraźnie w XVI wieku sfabrykowany, sposób pisania, formy językowe i wyrazy, nie mają charakterów czasu
swojego i od niego są młodsze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>