Obrazy z życia i podróży

Po ulicach wytkniętych dla panów, smutni przechadzają się słudzy i królują na zwaliskach, na zdziczałym ogrodzie, wpół spustoszonym zwierzyńcu, którego daniele po jednemu
zdychają; a nikt na nich nie patrzy, nikt o nich nie dba. Jeszcze lat kilka a wspomnienia obrócą się w podania, gdy pałac przejdzie w gruzy, a ogród w las i zarośla.
Spokojne życie Swisłoczy, gdzie trzeba się koniecznie było zająć nauką, choćby dlatego, ze czem innem nie było — i mnie i wielu innych zapewne zmusiło do oddania się
namiętnego xiążkom, pracy.
W młodym wieku, przy czynniejszym umyśle; jak tylko niema nic, coby oderwać mogło, coby nęciło jakim powabem rzucić się musiemy do nauki, potrzebując za warunek do życia,
zajęcia któreby siły nasze wyczerpywało. Dla tego miasteczka takie jak Swisłocz, podobniejsze wsi niż miasteczku, ustronne, spokojne; najlepsze są dla młodzieży.
W nich uczyć się potrzeba koniecznie; lub z nudy umrzeć, i młodzi się też uczą.
_W _większych miastach, umysł się zapala widokiem żywego, działającego świata, życia; tu wszyscy otaczający oddychają nauką, przypomina ją tylko wszystko; a nic od niej nie
odrywa. To pewna żem ja więcej się nauczył w czasie krótkiego pobytu w Swisłoczy, niż przeszłych lat, po innych szkołach.
Zaraz w początkach, musiałem języka rossyjskiego, którego wcale nie umiałem, uczyć się skwapliwie, aby mi nie był przeszkodą do wyższej klassy.
Wprędce obeznałem się z nim i pierwszym tego dowodem, było tłumaczenie rozmowy Karamzina o szczęściu, które mi otworzyło wstęp do klass i zjednało względy Professora.
Następnie wziąłem się szczerze do innych języków mianowicie łacińskiego i greckiego. Nigdy was nie zapomnę paradoxa Cyceronowe, na których sił moich probowałem!
I tych nocy bezsennych spędzonych z Adamem u jednego stolika nad tłumaczeniem w togi poubieranych frazesów Tulljuszowych!
I tej mianowicie nocy ostatniej, nocy majowej, którąśmy heroicznie przesiedzieli oba z xiązką w ręku choć oczy nam się kleiły, a po ukończeniu biegliśmy się kąpać w rzece! A!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>