Obrazy z życia i podróży

Wśród czytania imion uczniów wybranych, rzuciłem xiążkami i sexternami o podłogę i oddaliłem się z sali.
— Ale dziś widzę, że słusznie bardzo zaprzeczono mi naówczas pochwały. Jako uczeń nigdym się nic mógł odznaczyć.
Więcej może naówczas umiałem od innych towarzyszów, bo w ciągu tego roku skorzystałem, sam przez się czytaniem xiążek; ale gdzie było potrzeba nauczyć się czegoś na pamięć,
wypowiedzieć pensum słowo w słowo, nigdym się nie mógł odznaczyć — Pamięć moja skrzętnie chowając nazwiska i daty pojedyńcze, fakta, wypadki, nie mogła się nakłonić, do
przyjęcia jednej seciny wierszy, półkartki prozy.
Nieszczęściem w Lublinie wówczas jak i po innych szkołach dotąd robią nauczyciele, zasadzano wszystko na dosłównem wyuczeniu, które do niczego nie prowadzi i jedną tylko pamięć
chyba, exercytować może.
Ztąd, najłatwiej mogąc napisać zadanie, dość mając językowej wprawy, nigdy nie uchodziłem, za dobrego ucznia, bo żadnej lekcij słowo w słowo nauczyć się nie potrafiłem.
Dziś gdy to piszę, z swoich własnych nawet robót, dziesięciu wierszy nie umiem na pamięć.
Niech mi tu wolno bedzie, zaprotestować się kilką słowami, przeciw, jak mi się zdaje, fałszywej metodzie i złemu sposobowi nauczania wszystkiego, za pomocą lekcij dosłownie
recytowanych.
Może być iż to pamięć wprawia i ulepsza, ale na nią tylko cały trud zwalając, żadnej z potrzebniejszych władz, nie uprawia.
Niechby uczniowie obowiązani byli, opowiadać koniecznie po swojemu słyszaną lekcją, toby dowodziło że ją pojęli, a deklamacje dla wprawy pamięci i nauki języków, ograniczyćby
się mogły, niewielą w różnych mowach urywkami. Jeśli potrzebna pamięć, to stokroć potrzebniejsze władze, których ona tylko jest sługą.
Nareście, ci co nic mają pamięci mechanicznej, którzy bez myśli ustami tylko nie umieją wyrecytować tysiąca wierszy; zdaje się że się nigdy nie _nauczą pamięci.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>