Obrazy z życia i podróży

Prócz tego obszerny ale nie piękny i nie smaczny z pozoru Kościół Dominikański; zalecał się relikwją wielkiej części drzew a Krzyża Świętego.
Kilka w nim jeszcze przypominam sobie obrazów, zapewne krajowych malarzy, bo wyobrażających w polskich ubiorach osoby i całe sceny z legend miejscowych.
Ale tuż obok szkól, które mieściły się w dawnem Jezuickiem Collegium, stał opuszczony Kościół Jezuitów, będący jakiś czas magazynem wojskowym; a potem poczęty restaurować w
smaku gotyckim, najnieszczęśliwiej. — W kościele tym widziałem pierwsze piękne i bardzo piękne freski. Zwrócili na nie uwagę moją, przejeżdżający P. C. i Xże J. W.
z któremi razem oglądałem je po raz pierwszy. P. C. który widział Włochy, był amatorem i znawcą sztuki, unosił się nad pięknością ich.
I mnie tez otworzyły się oczy zabiło serce, na widok tego gmachu, tak pięknie, smakownie, z takim bogactwem wymysłów i wdziękiem kolorytu ozdobionego.
Malowania bowiem w niższej części tylko, nadwerężone niewiele, w wyższych mimo obojętności na nie, siły czasu i siły Magazynjerów wojskowych, całe i świeże pozostały.
Nie mogę sobie przypomnieć imienia malarza, które jednak czytałem zapisane, z prawej strony drzwi Kościelnych, wewnątrz. Dokończono malowanie około połowy XVIII wieku.
Przypominam jeszcze zakrystje dwie, z których jedna wyobrażała na sklepieniu wybornie narysowane postacie lecących aniołów i świętych; druga kształtu owalnego, zastanawiała
akustycznym fenomenem. Stojący w dwóch przeciwnych ogniskach, mówiąc pocichu słyszeli się dobrze, gdy wpośrodku będących, głos ich ledwie niewyraźnie dochodził.
Miejscowe podanie nieprzyjazne Jezuitom, niosło, że w dwóch tych miejscach, ustawione były konfessjonały.
Ukazywano tu także trumienkę z kośćmi ja-
kiegoś zwierzęcia, niewiem jakim sposobem w niej się znajdującemi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>