Obrazy z życia i podróży

Przygotowany do życia przez Prababkę i Babkę z których jedna jest już w niebie od roku, a druga ze łzami w oczach mieszka jeszcze w Romanowie) sposobiłem się do niego jak na ucztę
wesołą.
O! wesołym wstępem do życia był mi Romanow, był to brzeg gorzkiej czary, którą Bóg, słodyczą zaprawił, abym długo wspominał i długo płakał lat moich dziecięcych.
I wspominam też i płacze — z bolesnem serca scisnieniem, płaczę po tej niepowrótnej przeszłości, którą tak mam w sercu i pamięci, jakbym się z nią wczoraj dopiero rozstał.
Ileż to razy w usta moich powieści bohaterów, kładłem żal lat dziecięcych, który z mego serca płynął; sądziłem przypisując go innym, że każdy, każdy żałować musi
młodości, ile razy ją przypomni; bo jej nic nie zastąpi, bo tak okropnie, tak na wieki dla nas umarła.
Lata pobytu mego w Romanowie były bardzo szczęśliwemi — dnie mi zajmowała nauka wcale nie ciężka, wesołe zabawy, przechadzki po Romanowskim ogrodzie, przechadzki, w ciągu
których poglądając po starych drzewach, po cienistych zakątach, uczyłem się marzyć i domyślać mglistej jakiejś przeszłości, zdając się ją tylko przypominać sobie.
Już ciebie niema droga moja przybrana matko, na której kolanach nauczyłem się czytać, myśleć i modlić, już ciebie niema Aniele Święty, a Romanów opustoszał.
Jedna już tylko Babka w nim płacze. — o! nie mógłbym go teraz widzieć, a jak mnie boli wspominać! Jak tam teraz pusto i cudzo być musi, jak zimno, jak zimno!
Ale dawniej, dawniej — mimo kłopotów życia, mimo nie rzadkich zmartwień, Romanow żył, Romanow był tak wesoły, tak miły Pamiętam jeszcze Dziadka naszego, w bajowej czujce
chodzącego koło gospodarstwa i ogrodu, pamiętam Prababkę którą wówczas białą Babunią zwałem jadącą do Chmieliły spokojną klaczą Jaroszewską, przykrytą od much białą
kapą w pstre centki. Pamiętam — o!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>