Obrazy z życia i podróży

1698 die 10 Maij — Nagrobek położony r. 1713.
III.
ROMANOW.
III.
ROMANOW.
Na rozległej płaszczyźnie ciągnącej się ponad Bugiem, w Podlasiu dawnem jest majętność zwana Romanowem.
Piękne to miejsce, o tyle ile bez biegącej wody i gór może być kraj jaki pięknym.
Zdobią okolicę i osadę samą lasy starych bardzo drzew, jedna z najcenniejszych ozdób, bo jej za żadne pieniądze dostać nie można; a stare drzewo jest czemś tak pięknem i prócz
tego tak mówiącem o przeszłości, iż każdyby go sobie życzył u wrót swojego mieszkania.
Na małym wzgórku wznosi się nowy, murowany dom mieszkalny, poważny, milczący; przed któren zajeżdża się okrążając dziedziniec otoczony zewsząd drzewy, zamknięty z jednej
strony długiemi drewnianemi officynami, z drugiej odpowiadającemi im stajniami.
Do koła tych zabudowań i obszernego ciemnego, cienistego ogrodu, ciągną się kanały, otoczone olchami staremi, a każda prawie z nich nosi na sobie gniazdo bocianie.
Od ganku wychodzącego na ogród, wzdłuż przezeń idzie ulica z ogromnych starych jodeł, posępnie zawsze szumiących.
Po bokach ciągną się długie szpalery z lip i grabów; a przestrzenie między niemi zajmują rozrzucone tam i sam grusze, wielkie odwieczne kasztany i lipy.
Za szpalerami łąka zielona i olchy znowu i nowy ogród, gdzie stoi chatka, łazienka i kaplica.
Wyjrzawszy za rozległy ogród ujrzysz zielone smugi łąk i dalekie lasy Kraszczyna, wsie Wygnankę i Czeputkę - Naprzeciw domu od dziedzińca przez wyciętą długą trybę lasem
sosnowym prawie dojrzeć można trzeciej wioski — Sosnówki.
W takiem to miejscu wychowałem się, zrosłem, tak wesoły, tak pieszczony, tak kochany (choć zapewne nie od wszystkich) jak gdyby po wyjściu ztamtąd, samo mię szczęście na
świecie oczekiwać miało.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>