Obrazy z życia i podróży

Takich wiele po różnych miejscach, bo u nas przez nienawiść dla żydów nie dającą się pogodzie, z używaniem ich pomocy do wszystkiego, posądzano ich łatwo, o podobne zbrodnie i
było powszechną wiarą, że oni krwi chrześciańskiej, na święta Wielkanocne do macy potrzebują. Praw-
dziwa czy nie, taka jest historja dziecięcia.
Maciej, trzyletni chłopczyna, w r. 1698 d.
8 Maja, w ostatni z dni krzyżowych, gdy wszyscy wyszli na processją, został sam w doma, a znudziwszy się czekając powrotu swoich, wyszedł w pole; tam go żydzi pochwycić mieli i
zabić — Swieże jeszcze ciało skrwawione, pies pastucha węchem odkrył, przywiezione do Kodnia, złożone w Ratuszu, a gdy na żydów padło, w skutek tradycij o zabójstwach dzieci,
podejrzenie, wzięto zaraz starszych kahału na męki, którzy acz nic nie wyznali, rzeźnik jednak żyd, miał wszystko wydać.
Zatem bożnicę ich zburzono, mogiłki z ziemią zrównano, żydów ścięto dwóch na rynku w Kodniu, a dziecię pochowano w kościele z szumnym nagrobkiem.
Bóg jeden wie, czy Sędziowie krwi niewinnej i łez nie ponieśli z sobą na Najwyższy Jego Sąd.
(*)
--------------------------------------------------
(*) Atrox non atrum, tak się zaczyna nagrobek: — Amaeno vultu lege fatum Viator.
Codnae ignobili ortum Lucina trianulum Mathiam de lustrali fonte, uobilitavit exitu; coeca Judcorum perfidia, immortali gloriae prospexit: Purpuratum aeleruis Nic nie mamy więcej do
powiedzenia o Kodniu, nad to, że mieszczanie tutejsi w większej niż gdzie indziej liczbie trudnią się rzemiosłem Szewskim.
Przysłowie miejscowe powiada, ze Kodeń na stu szewcach stoi. Trzeba dodać, ze ci stu szewców nie bardzo go mocno podpierają.
------------------------------------------
initiavit annis, cruenta coede, etc. etc. etc.
Quae repetitam in Mathiae sanguine Christi necem alta duorum Judeorum cruore fuso, stilit fideles lachrymas, reposuit inhumatae innoceutiae monumentum impietas, sublato Synagogac fauo etc.
A.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>