Obrazy z życia i podróży

Ale los zdarzył, ze w kaplicy właśnie ujrzał jakiegoś ruchawego człowieczka, któren że był posługaczem, zakrystjanem, łatwo się domyślił.
— Zaraz tedy na wyjściu zaczął go ściskać, całować, pochlebiać mu, ujmować go sobie jak mógł.
Zdziwił się takim honorem biedny zakrystjan, lecz zaproszony do domu Sapiehy, dziwi się bardziej jeszcze gdy mu chęć swoją odkrywa, zakochany w obrazie Mikołaj, ofiarując znaczną
summę, za wykradzenie obrazu.
Jak łatwo było przekupić owego ruchawego człowieka, widać z naiwnych słów historyka, który pisze ze dłuższy pono o konia, albo o muła, owszem o cień osła byłby targ, niż o
te nieoszacowane skarby. W nocy następnej i obraz i relikwje przy nim będące, z ozdobami do nich należącemi, wykradzione zostały.
Zakrystjan chciał po takim uczynku, uciekać razem z Chorążym, ale ten potajemnie zostawiwszy go, sam tylko umknął — A jak uciekał, jak go strach pędził?
Tym czasem w Rzymie, postrzeżono kradzież, nakazano inwestygacje, dowiedziano się kto obraz uwiozł i Mikołaj Sapieha został pozwany przed Nuncjaturę Apostolską — Stanął przed
nią i wyznaniem szczerej prawdy, tylko się tłumaczył.
Dekretem nakazano mu, naprzód zwrócić wszystkie relikwje, na termin wyznaczony, pod klątwą, powtóre, wysiedzieć rok więzienia, potrzecie, dokończyć zaczętego murowanego
kościoła, poczwarte, podróż do Rzymu pieszo odprawić i przeprosić Ojca Świętego.
Mikołaj posiał w r.
1655 synowca swego do Rzymu z przeproszeniem i w nadziei że mu zabrane świętości, zatrzymać dozwolą. Tym czasem chcąc sobie zaskarbić łaskę papiezką, w r.
1654, Sejm na którym traktowano rzeczy tyczące się obcych wiar ludzi i swobody sumienia, zerwać miał Sapieha (o czem nie wszyscy piszą) z wielkim duchowieństwa i Vice - Hrabiego
Honorati Nuncjusza Papiezkiego oklaskiem i radością gorliwych o wiarę. To lepiej w Rzymie, niżeli delegacja Synowca skutkowało. Urban VIII.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>