Obrazy z życia i podróży

Cerkiew ta starożytna murowana, piękną architekturą do dziś dnia się widzieć na Zamku daje — Jest w niej nawet dotąd na chórze, kamień grobowy z napisem słowiańskim.
Cerkiew tę pobudował Paweł wyżej wymieniony Wojewoda Nowogródzki Nestorem zwany dla długiego życia — Skarżył się późniejszy historyk Kodnia że choć ona była ozdobą Zamku,
dzwony jej dość się mieszkańcom jego, naprzykrzały.

Zamek Kodeński jeziorem między rzeką Bugiem a miastem przedzielony, mostem na przypadek potrzeby mogącym się dawniej znieść, od niego odzielony był. Dziś znikł zupełnie.
Posiadacze miasta mieli dawniej, przywiązane do miejsca Jus gladij, Magdeburskie nadane mieszczanom i tytuł Comesów (Hrabiów).
Ku końcowi XVIII w.
miał Kodeń dwa kościoły Rzymskie, trzeci Unjacki S. Michała. Za miastem jest kaplica S. Wawrzyńca.
Na przedmieściu była Campanja, rezydencja letnia, którą Paweł Sapieha Biskup Żmudzki założył i nadał jej imię Placencij.
Tu były cele naśladowane z Kamaldulskich i Kartuzkich w ogrodzie, widoki dalekie na Bug i zielone łęgi. Założyciel umarł w r. 1715.
Kościół, pod opieką i nazwaniem S.
Ducha, założony został, w r. 1520.
Historja Kodeńskiego obrazu, jakkolwiek dwakroć już u nas obszernie drukowana, tak mało jest znajomą, że nie wahamy się jej powtórzyć; bo prawdziwie zdała nam się
charakterystyczną i malującą dawny zapał religijny nasz, często niewiele wyrozumowany, jak tego lepiej następujące opowiadanie dowiedzie.
Obraz ten ma być kopją z statui S.
Łukasza, z Achai do Carogrodu, ztamtąd do Rzymu przeniesionej, później nareście do Hiszpanij. Kopją dokonać miał, z rozkazu Grzegorza W. Papieża, Błogosławiony Augustyn Rzymski.
Trzynaście Rozdziałów pierwszej części poświęcono opisom losu posągu i obrazu, w czternastym dziwna powieść o nabyciu jego przez Mikołaja Sapiechę rozpoczyna się.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>