Obrazy z życia i podróży

Nim wypiszemy dzieje Kodeńskiego obrazu, powiedzmy nieco o samem mieście: Leży ono nad Bugiem, o mil trzy od Brześcia; z jednej strony miasta niezmierzona okiem rozciąga się
równina, żyzne pola, ługi i niwy zielone, z drugiej Bug spławny niosący Wołyńskie skarby do Gdańska, nasze pszenice, jagły, przędziwa, płótna; z trzeciej łąki roskoszne i
obszerne pastwiska, w czwartej sinieją lasy i gaje.
Nazwisko Kodnia Tradycja tak wywodzi (*). Jakiś Xiąze Litewski, stał tu obozem niedaleko od nieprzyjacielskiego (polskiego zapewne).
Zrana chcąc się do boju przygotować, kazał się słudze Rusinów! obudzić— Ten potrząsłszy śpiącego, zawołał do niego:
— To dek (Oto dzień).
Xiąże powstał, a w skutek rannego przebudzenia uprzedziwszy i pobiwszy nieprzyjaciela, miejscu temu na pamiątkę nazwę To dnia, potem zamienioną w Kodeń, miał nadać.
Piszą niektórzy, że się to stało z Mendogiem, a gdyby tak było, mogłoby to mieć miejsce, w ostatnich jego napadach na Polskę, po zerwaniu z Krzyżakami i odrzuceniu wiary;
jednakże podanie zdaje się rozciągnięte. I nie było w tem miejscu z początku nic, tylko młyn wodny na Bugu postawiony, należący do braci Rószczyców.
Za Kazimierza Jagiellończyka Jan Sunigajłowicz Sapieha Wojewoda Trocki,
------------------
(*) Sapieba, kupił ziemię i posiadłości tutejsze od Michała, Anastazego, Chaczka i
Ofanasa braci Ruszczyców; a na tem miejscu miasteczko założył, któremu za herb nadał Anioła z mieczem stojącego. Tenże Kościół tu S. Ducha drewniany postawił (umarł 1519 r.
)
Iwan ten Sapieha, już tu w Kodniu przyjmował Zygmunta I.
a puhar od tych jakoby odwiedzin Iwanem (pisze Sapieha) nazwany, długo zachowywano jako pamiątkę w Rożanie (pod Słonimem) — ja sam widziałem jeszcze w Rożanie rodzaj ołtarza, w
którem go chowano, na starym pałacu; ale nazwania jego, inni wcale odmienną przyczynę naznaczają.
Syn Iwana Sapiehy, Paweł, przeniósł ciało ojcowskie do Kaplicy (Cerkwi) Zamkowej z nagrobkiem; i sam w niej pochowany.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>