Obrazy z życia i podróży

Cytowanych więc dwóchset autorów, zadziwiających Chłędowskiego, wcale tu nie objaśniają rzeczy, ale występują tylko, jako dworacy, potakujący
posłusznie,
--------------------
(*) Monumenta albo zebranie starożytnych ozdób Przenajświętszej Bogarodzicy Panny Maryi w dawnym wielce obrazie Kodeńskim de.
Gwadaluppe rzeczonym, z rozkazu Ś. Grzegorza W. Papieża ręką B. Augustyna Rzymskiego odmalowanym, oryginalną zacnością y pobożną wiernych rewerencyą wsławionym etc. 1723. Typ.
Coll. Vars. S. J. 4. Część I Rozd. XV. 205. Część II. XV. 302.
patetycznym parafrazom Sapieny, któreby się przywiedzione do najprostszego wyrażenia rzeczy, zmieściły na kilku stronnicach.
Dzieło jednak to i cała historja obrazu, jak wiele innych tego rodzaju, świadczą jaką cześć naszego dawniej kraju mieszkańcy mieli dla Marij Panny.
Zwano ją Królową i była serc pobożnych panią.
Mnóstwo cudownych Bogarodzicy obrazów rozsypanych było po kraju; że tylko najsławniejsze wspomnim, Częstochowski, Poczajowski, Zyrowicki, Ostrobramski, prócz nich ileż mniej
znajomych ukrytych po uboższych kościołach, gdzie lud z szczególną ufnością uciekał się pod obronę Matki Bożej; najskuteczniejszej patronki i opiekunki.
W każdem miasteczku, w każdym kościele, widziałeś czarny obraz w ołtarzu, osłoniony potrójnemi bogatemi firanki, obwieszony mnóstwem błyskotek, korali, pereł; ubrany w
złocistą sukienkę, z koroną sadzoną na głowie, otoczony wotami wyobrażającemi serca, ręce, nogi, głowy, czworogranne złote i srebrne blachy; strojny w kwiaty robione i żywe, u
którego stóp i ofiara ubogiego chłopka z trochy lnu i kawalka płótna i pierścienie diamentowe bogaci składali. A na wszystkich serdeczne dary, jednakiem okiem, patrzyła Matka Boża.
W Niedzielę największy tłum u jej ołtarza, najczęściej paliły się lampy, najwięcej mszy odprawowano — Przed processją niesiono Jej ołtarzyk; a niosły go dziewczęta, strojne
jak on we wstążki i paciorki.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>