Obrazy z życia i podróży

Cuslri doloriswydawali je zakonnicy, koncypowali bracia ślachta, mówili studenci; kto żył perorował.
zdaje się, ze cała siła żywotna w gębie spoczęła naówczas, w gębie mówię, bo ani z serca, ani z głowy nie pochodził ten pathos złożony z kupy słów nawalonych bez związku,
w której nieraz obok Kasztellana, obok Wojewody stawali do porównania Achillesy i Hektory. Taż sama wielomówność była cechą nagrobków XVIII w.
nawet, wielomówność próżna, bezduszna, odżywiana solą konceptów, gry wyrazowej, akrostychów, chronostychów, allegorij !
I gdyby zebrać, co po łacinie i po polsku naprawiono, napisano, bibliotekę by to złożyło, ciekawą, tylko dla dedykacij i niewielkiej liczby szczegółów bibliograficznych,
mieszczących się w kazaniach.
— Jest to rzecz pewna, ze gdy literatura, bierze kierunek panegyryczny i staje się trybularzem kadzącym bez braku, wszystkim i wszystkiemu, znak to upadku ostatecznego, znak zupełnego
braku czucia i obojętności na zło i dobro.
II.
KODEŃ NAD BUGIEM.
II.
KODEŃ NAD BUGIEM.
Kodeń jakkolwiek szczupłą jest tylko mieściną, miał już jednak historyków, z przyczyny sławnego, znajdującego się w tutejszym kościele obrazu Boga Rodzicy.
Opisywał dzieje i cuda Obrazu, Jan Fryderyk Sapieha Kasztellan Trocki, a X.
Albrycht Stawski, wydał je wytłumaczone po polsku (*) Dziwią się słusznie bibliografowie nasi, że w tej xiędze, około dwóchset autorów cytowanych znajdują.
Lecz niema dziwić się czemu, wszystka ta erudycja dla popisu i bez potrzeby.
Dziesięciu czasem starożytnych autorów porusza z grobu nasz historyk, aby ich usty powiedział najpospolitsze w świecie zdanie.
Chodziło mu widocznie o popisanie się z uczonością i tego dopiął, że się nią śmiesznym uczynił.
Cóż bowiem wspólnego mieć mogą, z historją obrazu cudownego i Seneka i Cicero i Horacjus i tylu innych ciągnionych za poły, bez celu?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>