Obrazy z życia i podróży

Bywały kiedyś staropolskiej cnoty panie, nietylko szlacheckiego, ale i Xiążęcego Senatorskiego stanu, które przystojną robotą ręczną i włóczką się zabawiały — teraz nie
moda.
Palce im od wrzeciona drętwieją, igiełki utrzymać nie mogą, głowa się im od kołowrotka zawraca, wszystka praca w próżnowaniu, muskaniu albo szukaniu się w zwierciedle jakby
zginęły. Najczęściej u drugich zobaczysz miasto igły piórko.
Tak one listkami po świecie latają, skrybentów chowają, Bóg wie jakie reskrypty w szkatule zamykają, w publiczne wtrącają się interessa.
"
Dostojny kapłan w sam czas przymawiał kobietom, ich wdawanie się niepotrzebne w politykę, od panowania Jana Kazimierza, nabrały były do niej smaku, osobliwie panie wyższego
towarzystwa, po części już zfrancuziałe.
Nie takie było życie X. Anny; która skończyła je też pobożnie wymawiając słowa; Boże, bądź miłościw!
Pogrzeb jej odbył się z niesłychanym przepychem. Z Białej gdzie w r. 1746 dnia 23 Grudnia życie skończyła, ciało jej odprowadzał X. Kazimierz Giedrojć Juraha S. J. T.
do Nieświeża. Tu przywielkiem zgromadzeniu obywateli Litewskich i duchowieństwa ciągnęły się obrzędy pogrzebu od dnia 10 Września do 16* z wspaniałością Królewską.
Oprócz Biskupów, Xięży Świeckich i t. p. wszyscy prawie Jezuici prowincij Litewskiej, byli przytomni. Z niemi rachowano do kilkuset osób duchowieństwa.
Codziennie odmieniano i na nowo strojono w emblemata Katafalk. A ileż to mów i kazań powiedziano, których nikt nie słuchał.
W ostatnich czasach w Polsce, godnym zastanowienia fenomenem, jest ten szał panegyryczny, wylewający się w nieskończonej ilości mów, kazań, powinszowań, powitań i t. p.
Nie było obrzędu, wjazdu, wesela, śmierci, chrzcin, nie było wypadku najmniejszego, któregoby nie oznaczyła ilość wielka szumnych mów, konceptów wierszem i
prozą;
---------------------------
* (1747) wyszły Kazania pogrzebowe, miane w ów czas w r. 1750 w Wil. Dr. Akad. fol. z Ryciną.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>