Obrazy z życia i podróży

Odnowić go swym kosztem kazała, wieżami i ołtarzami ozdobiła, Xiężna Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa.
Tamże Xiąże Karol Stanisław Radziwiłł wymurował kaplicę wspaniałą i nadał fundusz na kilku xięży z obligacją modlitw za dusze zmarłych swych przodków.
Tekla Wołłowiczówna żona Xięcia Alexandra Ludwika Radziwiłła, Marszałka W. X. Litew. założyła przy tym kościele kaplicę Różańcową. Trzecią fundował X.
Michał Radziwiłł, na ciało S. Wiktora męczennika, które tu, będąc do Rzymu legatem, sprowadził. On przyjmował tu w Białej Jana Kazimierza z Senatem.
Nie pamiętam tu żadnych nagrobków,
---------------------------------------
(*) CVIII. De Scholis et juventute instruenda.
(**) Et cum in Bialensi Colonia certus numerus juventutis studiosae, sumptu Coloniae alendae et sustentandae per Fundatores est difinitus, ad eum conservaudum perillustrein Directorem
obligamus.
pisze jednali Niesiecki, ze się miał u Fary znajdować, nagrobek Zofij de Czeberek Oreszkowej Krzystofa Piekarskiego Podkomorzego Brześciańskiego żony, zmarłej około r.
1640.
Za moich czasów wisiały nad drzwiami kościelnemi znacznej wielkości, jakich pełno widuje się wszędzie, które lud dobrodusznie kośćmi wielkoludów zowie, wielorybich zapewne
skeletów odłamki. Takich kości nasz Rzęczyński (*) wiele po wielu miejscach wspomina, w kościele Katedralnym Krakowskim, w zamku Marienburskim rękę ogromną, w kościele S.
Małgorzaty w Poznaniu ząb potężny, w Gnieźnie w kościele Katedralnym, w Trzemesznie, w kościele Ś. Jana w Warszawie, we Lwowie u S.
Jerzego, w Kaliszu, Piotrkowie, Koprywnicy, Gdańsku (**) w Zamku Rynkowce w Prusiech, w aptece Oliwskiej, w Peplinu Cistersów zęby wielkości drugiego palca; podobny ząb znaleziono
także (mammuta pewnie) w Mariampo-
---------------------------
(*) Hist. Nat. Cur. p. 8.
(**) Auctuar. p. 13.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>