Obrazy z życia i podróży

Jan Biały umarł około roku 1498 (**).
Odziedziczyli Białę Radziwiłłowie, dopiero po Janie Kiszce z Ciechanowca, Kasztellanie Wileńskim i Wojewodzie Brzeskim, sławnym w Polsce protektorze sekty Unitarjuszów.
Tu nawet za jego czasu w Białej była szkoła Unitarjuszów, w której katechistą i nauczycielem, był Jan Falconius (***).
O tem odziedziczeniu Białej przez Radziwiłłów, tak podają niektórzy pisarze, lecz bodaj czy się nie mylą w dacie i okolicznościach, gdyż je-
(*) Caput manubrii Turcico cultro
apponendi.
(**) Niesiecki. T. III. 522.
(***) Cf. Bill. Antitrinitar. p. 54 — 82.
nealogje, nieco inaczej okazują. To pewna, ze nie po Illiniczach, wzięli Białę Radziwiłłowie.
Jedna z najpierwszych Colonij Naukowych, zaszczyconych szumnie tytułami akademij, była Bialska, filja Krakowskiej matki, założona w roku 1628, do której professorów i mistrzów
sprowadzono z Krakowa. Starowolski pisze, że się to stało za jego czasów (*). Upadla jednak wkrótce Colonja, a podniesienie jej X.
Florjan Jaroszewicz przypisuje Xiężnie Katarzynie z Sobieskich Radziwiłłowej.
W r.
1726 z Synodu dowiadujemy się, że Białensis Colonia (tak ją zwano) mimo odmian, jakim naturalnie z czasem ulegać musiała, trwała jednakże. W r.
1726 czytamy w tymże Synodus akcie, że professorowie winni byli czynić wyznanie wiary przed Biskupem, lub Deputatem na to przez
niego
-------------------------------------------------
(*) Starowolski Ed. Dant. I632. 106.
— Biała ubi palatium ducum Radiviilorum pulcherrimum est, et nune Gymnasium publicum erectum, vocatis ex Acad. Cracov. Magistris et professoribus in omnibus disciplinis peritis..
wysadzonym. Tenże Synod (*) pisze, że tu był już w tym czasie, fundusz Radziwiłłowski, na pewną liczbę ubogich uczniów (*).
Różnemi czasy powstały tu kościoły — Najdawniejszy Farny, niewiadomo przez kogo i kiedy początkowo założony.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>