Wydarzenia

Duchowe pielgrzymowanie

W Święto Przemienienia Pańskiego – w piątek 6 sierpnia, wyruszyła z katedry włocławskiej 33 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Przez cały czas trwania pielgrzymki, codziennie do 13 sierpnia br. duchowo łączymy się z pielgrzymami. W tych dniach na zakończenie wieczornej Mszy św. zapraszamy do wspólnej modlitwy. Polecamy nasze sprawy osobiste, wszystkie intencje parafii oraz tegorocznych pątników. Codziennie na stronie naszej parafii zamieszczamy: informację o trasie pielgrzymki, krótkie rozważania do medytacji, codzienną modlitwę pielgrzyma oraz modlitwę zawierzenia pielgrzymów. „Młodych duchem”, niezależnie od wieku i sprawności, zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania z grupą włocławską.

Modlitwa codzienna Pielgrzyma

Wszechmogący Wieczny Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś przewodnikiem, pasterzem i drogą,
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki.
Daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów.

Najlepszy nasz Ojcze,
Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, prowadzisz do siebie swój Kościół - pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, a w naszej ziemskiej pielgrzymce, zawsze kroczyli drogą Twoich przykazań.

Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
Najświętszą Marię Pannę - jako wzór do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia.                                                
Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN

Modlitwa zawierzenia pielgrzymów

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Duchowo podążam pątnikami naszego miasta, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji (...wymień intencję, na której ci zależy). Oddaję Ci, Matko, moje obowiązki, wykonywaną pracę, spotkania i rozmowy, moje radości i troski, choroby i cierpienia, wszystkie pragnienia, modlitwy i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia.

Niepokalana oblubienico Słowa Bożego, ucz mnie wypełniać wolę Ojca oraz pogłębiać moją więź z Jezusem i Jego braćmi. A kiedy nadejdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca. Amen

Apel Jasnogórski

 

Zdjęcia: p. Krzysztof Szychulski

 

 

Kategoria: