Duszpasterze

Ks. Marcin Węckowski

Urodzony 27 maja 1986 r. w Kole. Pochodzi z parafii Lubstów. W 2005 r. ukończył Liceum Profilowane im. Henryka Sienkiewicza w Sompolnie, a w 2006 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk biskupa Wiesława Alojzego Meringa w dniu 27 maja 2012 r. i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Dominika w Chodczu. Następnie w 2015 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, w 2016 r. wikariuszem parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach, a od 1 lipca 2017 r. wikariuszem Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.