Pracownicy

Ks. prał. mgr Zbigniew Szygenda

Urodził się 7 stycznia 1945 r. w Myśliborzu. Ojciec Władysław był wiejskim kowalem a matka z domu Czerniejewska – rolniczką. Rodzice prowadzili ponadto działalność ludowo-kulturalną we wsi, m.in. teatr ludowy w domu parafialnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Radolinie rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym – dawny „Długosz” we Włocławku, a po jego likwidacji, egzamin maturalny złożył w Koninie w 1962 r. Wyższe Seminarium Duchowne (WSD) we Włocławku ukończył w 1968 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego w dniu 23 czerwca 1968 r. w bazylice św. Józefa w Kaliszu. Po trzech wikariatach (Bytoń, Stolec i Charłupia Mała) w 1975 r. rozpoczął studia muzykologiczne na ATK w Warszawie, uzyskując tytuł magistra z muzykologii w 1978 r.

Od 1977 r. rozpoczął zajęcia muzyczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku i jednocześnie objął prowadzenie chóru katedralnego oraz przy katedrze założył scholę liturgiczną „Kyrie”.

Po dwumiesięcznym pobycie w Paryżu i u ojców Benedyktynów w Solesmes (ośrodek kultywujący śpiew gregoriański) i po dwumiesięcznym wikariacie w Lipnie, został mianowany wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku, gdzie wszystkie te funkcje pełnił do stycznia 1983 r.

W latach „Solidarnośći” i stanu wojennego opiekował się światem pracy we Włocławku, organizował nabożeństwa solidarnościowe, głosząc odważne kazania patriotyczne. Za tę działalność był represjonowany przez służbę bezpieczeństwa, aż do procesu politycznego, który odbył się w 1983 r. Sąd Wojskowy w Bydgoszczy skazał go na jeden rok więzienia – w zawieszeniu na okres dwóch lat oraz grzywnę w wysokości 50.000 zł. Wyrok ten został umorzony w Sądzie Najwyższym w Warszawie, a w 1991 r. przeprowadzono proces rewizyjny z urzędu i całkowicie anulowano wyrok. Z powodu swej działalności solidarnościowej w 1985 r. umieszczono go na liście przewidzianych do internowania.

Od stycznia 1983 r. posługę duszpasterską pełnił jako proboszcz w parafii Chrystusa Króla we Włocławku (Rózinowo), a od stycznia 1986 r. w parafii Chodecz. W tym czasie prowadził zajęcia w WSD i w Diecezjalnym Seminarium Organistowskim (DSO). W lipcu 1988 r. biskup Henryk Muszyński powierzył mu parafię Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, gdzie też przeniesiono DSO, którego jest założycielem i dyrektorem.

15 grudnia 1992 r., biskup polowy Sławoj Leszek Głódź polecił mu duszpasterstwo wojskowe we Włocławku, mianując Kapelanem Garnizonu. Jednocześnie Minister Obrony Narodowej nadał mu stopień kapitana. W 1999 r. awansował do stopnia majora a 11 listopada 2002 roku do stopnia podpułkownika. W roku 2005 z nominacji b-pa Wiesława Meringa objął duszpasterstwo Policji we Włocławku i w diecezji.

Oprócz działalności duszpasterskiej i muzykologicznej, ks. Zbigniew Szygenda głosi nauki rekolekcyjne i prowadzi misje w całej Polsce i wśród Polonii, a także w polskich garnizonach wojskowych i policyjnych.

W 1995 r. na prośbę biskupa Bronisława Dembowskiego został mianowany Kapelanem Papieskim; w 2004 r biskup Wiesław Mering włączył go do Kanoników Honorowych Kapituły Katedralnej; 25 stycznia 2008 r. Ojciec Św. Benedykt XVI na prośbę biskupa Wiesława Meringa wyniósł go do godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Kategoria: