Ogłoszenia

10 stycznia 2021 r.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO   10 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Wydarzenie Chrztu Chrystusa w Jordanie – objawia światu naszego Boga, który działając przez Ducha św. miłuje każdego z nas w swoim Synu, jedynym Zbawicielu człowieka. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia.
  1. Chrzest Pana Jezusa przypomina owoce naszego Sakramentu Chrztu św.. Katechizm Kościoła przypomina pięć skutków: 1. Uwolnienie od grzechu pierworodnego; 2. Synostwo Boże; 3. Wszczepienie w osobę Chrystusa; 4. Udział   w posłannictwie Jezusa i Jego Kościoła; 5. Upodabnianie się do Jezusa i Jego miłości.
  2. W najbliższy wtorek, 12 stycznia przypada dla naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach rocznego, diecezjalnego kalendarza. Rozpoczniemy ją Mszą św. o godz. 10:00, a po niej modlitwa adoracyjna do wieczornej Mszy św. O godz. 15:00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia Bożego, a o 17:30 na Nowennę do św. Józefa. Wszystkich parafian zachęcamy do modlitwy adoracyjnej w ciszy, a grupy modlitewne o wyznaczenie osób czuwających nad bezpiecznym przebiegiem adoracji.
  3. Z okazji Roku Jubileuszowego ku czci Świętego Józefa, ustanowionego przez papieża Franciszka, oraz z racji, że jest on Głównym Patronem Diecezji Włocławskiej, zapraszamy naszych parafian na cotygodniową nowennę do św. Józefa w każdy wtorek podczas wieczornej Mszy św. Pierwszy dzień nowenny rozpoczniemy uroczyście - wyjątkowo w najbliższy wtorek o godz. 17:30.
  1. Jak już informowaliśmy, tegoroczna kolęda – wizyta duszpasterska z powodu pandemii, odbędzie się w innej, wyjątkowej formule. Po zakończeniu narodowej kwarantanny, od 18 stycznia, przez dwa tygodnie, codziennie będziemy zapraszali naszych parafian na spotkanie kolędowe w świątyni. W ramach tych spotkań, będziemy uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w intencji wyznaczonych grup wiernych, w modlitwie błogosławieństwa i spotkaniu z duszpasterzami. Każda grupa parafian wyznaczona na poszczególny dzień, będzie miała możliwość uczestniczenia w spotkaniu przed południem o godz. 10:00 lub wieczorem o godz. 18:30. W soboty: o godz. 10:00 lub 17:00. Osoby, które będą miały życzenie złożenia zwyczajowej ofiary, będą mogły to uczynić z zachowaniem zasady dobrowolności. W naszej parafii ofiary kolędowe są odnotowywane, stąd prosimy o podpisanie lub oznaczenie ofiar. Program zaproszeń na spotkanie kolędowe od dzisiaj będzie podany na stronie parafialnej i wywieszony w gablocie.
  1. W piątek, 15 stycznia wieczorem zapraszamy na kolejny (4) dzień nowenny przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli i modlitwę przy Krzyżu pandemicznym o pokonanie pandemii.
  2. W tygodniku Idziemy polecamy artykuły opisujące doświadczenie Chrztu św. tych, którzy przyjęli Sakrament w dzieciństwie i wieku dojrzałym. Szczególnie polecam artykuł Antykolęda barbarzyńców ks. prof. Kowalczyka.
Kategoria: