Ogłoszenia

3 lutego 2019 r.

 1. Zapraszamy na kolejne spotkania duszpasterskie:
 • Dzisiaj kandydaci do bierzmowania na g. 17.00
 • W środę grupy modlitewne na g. 16.30.
 • W I czwartek miesiąca Msza o powołania o g. 17.00.
 • W przyszłą niedzielę nabożeństwa dla chorych o g. 10.00.
 1. Sprawy inwestycyjne w parafii:
  • W minionym roku przeprowadziliśmy gruntowny remont okna witrażowego na chórze oraz wymieniliśmy okna na klatce schodowej w domu parafialnym.
  • W tym roku planujemy:
 1. naprawę dachu na kościele;
 2. naprawę fundamentów groty Matki Bożej, Królowej Pokoju przed kościołem;
 3. wymianę części reflektorów wewnątrz naszej świątyni.
 4. Wymianę lub naprawę pieca CO w kościele.

Na te prace przeznaczone są ofiary z tegorocznej kolędy, za które serdecznie dziękujemy.

Kategoria: