Liturgia

Sakrament chrztu

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. 

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji "charakteru" chrzest nie może być powtórzony. 

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. 

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" . 

Chrzty w parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku 

  1. W Parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku chrzty odbywają się w III niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 13 00 oraz w pierwsze święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
  2. Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przedstawiają dokumenty: metrykę urodzenia dziecka z USC, zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą być dopuszczeni do tej godności 
  3. Konferencja przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest, (sobota przed 3 niedzielą miesiąca) po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18 30 w salce katechetycznej domu parafialnego. 
  4. W dniu chrztu należy przybyć na 15 minut przed wyznaczoną godziną chrztu do zakrystii w celu dopełnienia formalności. 

Prosząc o chrzest dla swojego dziecka przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni obowiązek wychowania go w wierze. 

(Z liturgii chrzcielnej)

 

Kategoria: