Kazania

Sprawozdanie wizytacyjne

Sprawozdanie z życia parafii na wizytacji kanonicznej Ks. Bpa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa

w parafii N. Zbawiciela we Włocławku 3 kwietnia 2019 r.

 

 1. Wstęp

Po głęboko przeżytych rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez Salezjanina z Aleksandrowa, ks. Przemysława Cholewę, przyszedł bardzo ważny, kolejny moment ożywienia życia religijnego w naszej parafii:

 • Wizytacja kanoniczna Ks. Bpa Wiesława Alojzego Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej,
 • Bierzmowanie klas VIII SP i III gimnazjum.
 • Droga Krzyżowa miejska ulicami naszego miasta.

Wizytacja kanoniczna przeprowadzana jest w każdej parafii co 5 lat. Poprzedza ją szczegółowa wizytacja ks. dziekana.

W tym roku wizytował nas ks. Bp Ordynariusz Wiesław Mering. Za względu na kłopoty zdrowotne wizytacja ta miała skrócony przebieg i ograniczyła się do Mszy św. za parafian, którą odprawił Bp Wizytator, bierzmowania 106 młodych parafian oraz kontroli i podpisania ksiąg parafialnych w naszej kancelarii. Szczegółowe sprawozdanie z życia parafii złożono miesiąc wcześniej dla analizy przez Pasterza Diecezji, Dziekana i Kurii.

          W czasie wizytacji proboszcz składa przed ks. biskupem i wobec parafian sprawozdanie duszpasterskie. Ponieważ z w/w względów było ono skrócone, dlatego w dzisiejszą niedzielę przedstawiamy to sprawozdanie wszystkim parafianom.

 1. Sprawozdanie duszpasterskie.
 • Parafia N. Zbawiciela, to tradycyjna jednostka duszpasterska w śródmieściu Włocławka, powstała 61 lat temu, walcząca 30 lat o nowy kościół i jego lokalizację, a od 31 lat ciesząca się swoją nową własną świątynią, konsekrowaną 26 lat temu.
 • Ilość parafian utrzymuje się na tym samym poziomie dzięki nowemu osiedlu na Celulozowej i nowym „plombom” w starej części. Wiele starych bloków i kamienic ulega wyburzeniu. Dużo jest pustostanów, jako lokata pieniędzy lub stare mieszkania czekające na remont i nowych lokatorów. Główną zaś przyczyną zmniejszającej się liczby parafian jest emigracja zarobkowa i wyjazd na studia do innych miast, z których młodzież już nie wraca, Trudno z tych powodów policzyć dokładnie parafian, ale ich liczbę określamy między 11 a 12 tysięcy.
 • Rodzin wielodzietnych jest ok. 20. Większość rodzin ma jedno lub dwoje dzieci. Największą część stanowią dwuosobowe rodziny emeryckie, a często są to już pojedyncze osoby – najczęściej wdowy; wdowców jest dużo mniej. W skali ogólnej przeciętna rodzina w naszej parafii liczy 2,3 osób.

Charakterystykę parafii dobrze prezentuje statystyka z ubiegłego roku:

 1. Ochrzciliśmy 106 dzieci. 48 z nich jest z małżeństw niesakramentalnych.
 2. I Kom. - 128 dzieci.
 3. Bierzmowani – 103 osoby – ok. 40 osób zrezygnowało z bierzmowania.
 4. Ślub małżeństwa - 23 pary. Bez ślubu żyje w parafii ok. 70 młodych par.
 5. Zmarło 154 parafian – w tym, bez pojednania z Bogiem, 46 osób.

Taki stan rzeczy kierunkuje naszą troskę na następujące priorytety:

 • Poszukujemy kontaktu z ludźmi duchowo i moralnie poranionymi, bo jak nam przypominał papież Franciszek: „Kościół jako matka kocha wszystkie swoje dzieci i ciągle szuka porozumienia z nimi”
 • Profesjonalnie i atrakcyjnie przygotowujemy i sprawujemy niedzielną i świąteczną liturgię z dobrym przekazem Słowa Bożego, w czym pomaga 20-osobowa grupa dorosłych lektorów i 4 szafarzy.
 • Troszczymy sie o dobry kontakt katechetyczny i duszpasterski z dziećmi i młodzieżą, nad którymi pracuje solidnie 14 katechetów. Frekwencja dzieci na lekcjach religii wynosi 98% a młodzieży 90%. Niestety frekwencja dzieci na niedzielnej Eucharystii wynosi tylko ok. 30% a młodzieży ok. 10%.
 • Uaktywniamy parafialną Caritas i SKC dla pomocy rodzinom biednym i dzieciom.
 • Zorganizowaliśmy przed laty koło Anonimowych Alkoholików dla ratowania ludzi z choroby alkoholowej i funkcjonuje ono z dobrym skutkiem do dziś.
 • Pielęgnujemy wartości patriotyczne i kulturę muzyczną Kościoła przez organizowanie Mszy za Ojczyznę, uroczystości patriotycznych oraz przez liczne koncerty muzyki religijnej i patriotycznej.
 • Prowadzimy na bieżąco stronę internetową parafii, gdzie umieszczamy kazania, ogłoszenia, intencje mszalne oraz bieżącą księgę zmarłych. Wielu parafian z niej korzysta, szczególnie emigranci i młodzież żyjąca w innych miastach.
 1. Sprawy inwestycyjne.

Parafianie wybudowali tę świątynię w latach 1983 – 88 z wielkim zaangażowaniem i dalej ją wyposażają i konserwują z wielką troską i ofiarnością, mimo trudnych warunków materialnych większości tutejszych rodzin. Z ostatniego okresu wspomnę tylko:

 • Nowe nagłośnienie świątyni
 • Nowe reflektory oświetlające wnętrze świątyni
 • Konserwacja i strojenie organów z wymianą elektroniki w kontuarze
 • Czyszczenie z glonów i grzybów północnej części elewacji zakrystii i domu parafialnego oraz ogrodzenia placu kościelnego i zabezpieczenie przed kolejnymi naleciałościami
 • Kolejna naprawa dachu na świątyni
 • Remont kolejnych mieszkań w domu parafialnym
 • Zakup nowego sprzętu do kancelarii i kuchni
 • Wymiana wielu punktów oświetleniowych w domu parafialnym na nowsze i energooszczędne.
 • Przygotowanie sal do funkcjonowania Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Mimo tak rozległych i kosztownych inwestycji, parafia nie ma długów a na koncie parafii jest 20.000 zł.

Czuję się zobowiązany, by w obecności Księdza Biskupa Wizytatora wyrazić uznanie i podziękowanie parafianom za ofiarność i życzliwość, a Radzie Duszpasterskiej za czujność i dobre rady. Dziękuję też Grupom Modlitewnym za duchowe wspieranie wszystkich inicjatyw duszpasterskich i inwestycyjnych.

 1. Zakończenie. Szczegółowe omówienie wszystkich spraw przekazałem Księdzu Biskupowi w sprawozdaniu na piśmie, a Parafianom dziś prezentuję stan duszpasterski i finansowy naszej parafii. Liczę na dalszą dobrą współpracę wszystkich instytucji parafialnych i całej wspólnoty Najśw. Zbawiciela aż do zakończenia mojej działalności duszpasterskiej w czerwcu 2020 r. Szczęść Boże.
Kategoria: