Obrazy z życia i podróży

I cóz te wszystkie przywileje miasteczkom, przez lat trzysta na nich siedzącym, przyniosły?
Ani urosły, ani pobogaciały; podupadli mieszczanie, rozmnożyli się żydzi, opustoszały Kościoły, a bożnica coraz tylko wyższa i wspanialsza.
Po tylu leciech wzrostu, dziś ledwie 5, 000 dusz z żydami w miasteczku; a w tej liczbie więcej niż połowa dzieci Izraela.
Domów murowanych trzy, i te skarbowe; z pozostałych 570 i kilku domostw, żydzi mają 186 i karczem 11, szlachta 15, duchowni pięć, mieszczanie 157, kramów aż czterdzieści i cztery.
Z grubszego końca przedają się w nich powrozy i garnki, z cieńszego perkaliki, żelastwo, tytunie, wina, co chcesz i czego nie chcesz.
Dla dokompletowania i dokładności opisu dodać należy jeszcze jeden młyn wiatrak, jedną aptekę, dwa szpitale, jedną łaźnię, cztery browary, osiem kuźni, i jedną garbarnię.
Otoż po przemyśle i fabrykach.
Co się tycze rzemiosł, te w równie świetnym są stanie; w cechu garncarskim, najliczniejszym, najpoważniejszym, trzydziestu czterech majstrów, szewców aż dziewiętnastu; dowód jak
nogami pracują mieszkańcy i t. d. it. d. i t. d., bo już w końcu i mojej się cierpliwości przebrało, cóż dopiero waszej czytelnicy?
Prużana leży nad Muchawcem, w dawnych przywilejach zwanym, rzeką _Muchą, _na której, dla nie zawodnego zalania łąk i pól pobrzeżnych, ludzie postawili byli młynek mielący
cztery korce do roku; ale go czas nauczyciel wywrócił. Już doprawdy nic więcej powiedzieć wam nie umiem o Prużanie.
Zalecani tylko doskonałe cygara hawańshie, wina wyborne, hollenderski ser i śledzie które się tu sprzedają w wielkiej ilości, ż wielką kupujących i przedających satysfakcją.
Za to — co za charakterystyczny rys! — trudno dostać dobrego sukna, lub lepszych do ubrania tkanin.
Jest to dowodem, ze u nas zawsze więcej na wewnętrzną spokojność — żołądka, niż na zewnętrzne, marne pozory zważają.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>