Wydarzenia

I Komunia św.

121 dzieci przystąpiło pierwszy raz do Komunii św. w naszej parafii. Dzieci i rodziny, bardzo przejęte i wzruszone, najpierw odbyły pierwszą spowiedź, a potem w pełny sposób uczestniczyły we Mszy św. W darze ołtarza złożono przenośne nagłośnienie oraz ornat. Do tej uroczystości gorliwie przygotowywały dzieci katechetki: p. Danuta Kamińska i p. Monika Lisiecka. W Białym Tygodniu dzieci pogłębiały więź z Chrystusem uczestnicząc w nabożeństwach majowych i we Mszy św. oraz słuchając okolicznościowych kazań.

Kategoria: