Wydarzenia

Pożegnanie księdza Ireneusza Świątka

W niedzielę 3 października 2021 r. nasza parafia pożegnała ks. dr Ireneusza Świątka, który z dniem 1 września br. został mianowany Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ks. Ireneusz przewodniczył Sumie Parafialnej o godz. 10:00, a na jej zakończenie ks. proboszcz Świerad wraz z duszpasterzami, Radą Parafialną i przedstawicielami wspólnot duszpasterskich wypowiedzieli słowa podziękowań, gratulacji i życzeń. Dziękowaliśmy za piękno kapłańskiego życia, świadectwo umiłowania Słowa Bożego, kierownictwo duchowe wspólnocie „Synaj” oraz długoletnią pomoc duszpasterską w naszej parafii.

Do 3 lat wikariatu i 8 ostatnich lat wspomagania duszpasterzy jako rezydent parafii, należy dołożyć kilkanaście lat pomocy duszpasterzom, szczególnie w okresie tzw. kolędy – wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy Drogiemu Ojcu Rektorowi za lata obecności i posługi kapłańskiej w naszej parafii.

Dziękując za minione lata, równocześnie składaliśmy gratulacje na progu nowej posługi w kościele diecezjalnym, życząc i ofiarując dar modlitwy, aby Dobry Pasterz udzielił Ojcu Ireneuszowi wszelkich potrzebnych łask w pracy formacyjnej i dydaktycznej. Szczęść Boże Drogi Księże Rektorze!!!

Kategoria: