Wydarzenia

Uczyć się od świętych, stając się świętym

W pierwszą niedzielę września (05.09.2021) na Mszy św. o godz. 11:30 modliliśmy się o Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla uczniów i rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz katechetów na progu nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego. Dziękowaliśmy za czas wakacji i odpoczynku oraz prosiliśmy najlepszego Nauczyciela – Jezusa Chrystusa, jak podążać w życiu, aby dostać się do nieba. Uroczysta Msza św. była dopełnieniem uroczystego rozpoczęcia, które miało miejsce 1 września br. Najmłodsi uczniowie z klas pierwszych przybyli do kościoła z tornistrami i przyborami szkolnymi, aby otrzymać specjalnie przewidziane dla nich błogosławieństwo. Obecni rodzice modlitwą i gestem wyciągniętych dłoni błogosławili swoje dzieci obecne w świątyni, również te starsze i dorosłe – gdziekolwiek się one znajdują.

Modlitwa błogosławieństwa:

Boże, nasz Ojcze, źródło życia i mądrości.

Wejrzyj na zgromadzone tutaj dzieci na początku nowego roku nauki i pracy.

Oświecaj ich umysły i rozpalaj serca ogniem Ducha Świętego, aby chętnie poznawały prawdę i na wzór Twojego Syna wzrastały w mądrości i łasce. Pobłogosław także zebranym dzieciom wszystkie przybory szkolne, aby z ich pomocą mogły lepiej poznawać prawdę, dobro i piękno w świecie, który stworzyłeś.

Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen  

 

Kategoria: