Wydarzenia

Nowenna przed uroczystością Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w diecezji włocławskiej

W tym roku obchodzimy stodwudziestą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 12 września uczestniczyć będziemy w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego.
12 dzień września jest bardzo ważną datą w historii Polski, gdyż tego dnia w roku 1683 król Jan III Sobieski pokonał armię turecką pod Wiedniem i ocalił cywilizację chrześcijańską. Kardynał Wyszyński podobnie jak Jan II Sobieski bronił Kościół przed wpływami systemu komunistycznego.
Jest to też dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, kiedy wierni rozważają przywileje nadane Jej przez Boga i wszystkie łaski, jakie otrzymali za Jej wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia. Kardynał Wyszyński umieścił w herbie biskupim wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Maryja była nie tylko ozdobą jego pieczęci biskupiej. Kult Matki Bożej był istotny w posłudze duszpasterskiej i całym życiu Pymasa Tysiąclecia.
3 maja 1957 r. kardynał Wyszyński zainaugurował na Jasnej Górze Wielką Nowennę, czyli dziewięcioletnie przygotowanie przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, który przypadał w roku 1966. Wielka Nowenna zakończyła się uroczystym ślubowaniem Polaków i oddaniem się polskiego narodu w macierzyńską niewolę miłości Maryi. Wielka Nowenna była wydarzeniem bez precedensu - nie tylko ożywiła wiarę katolików w całej Polsce, ale pobudziła ich do odważnego dawania świadectwa przynależności do Kościoła, w trudnych czasach komunistycznego totalitaryzmu.
Pragniemy naszą Nowenną odprawioną przed uroczystą beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego wypełnić życzenie św. Jana Pawła II, który powiedział: „Oby Kościół i naród pozostał - 5 - mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas".
Gdy w 1983 r. Jan Paweł II po raz drugi pielgrzymował do Polski, odwiedził grób Prymasa Tysiąclecia i tam - w archikatedrze św. Jana w Warszawie - sprawował pierwszą w ojczyźnie Eucharystię, którą ofiarował w jego intencji. Mówił wówczas: „Odprawiam tę Mszę świętą za duszę śp. Stefana kardynała, ale łączę tę Najświętszą Ofiarę z głębokim dziękczynieniem”. Na koniec homilii papież dodał: „Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę Prymasa Tysiąclecia, prosimy Króla wieków, aby nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu, jaki dane Mu było założyć w duszy Ludu Bożego na całej polskiej ziemi”.
Wobec bliskich uroczystości beatyfikacyjnych Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy najpierw dziękować Dobremu Bogu za przykład Jego świątobliwego życia, za przeprowadzenie Kościoła w Polsce przez noc komunizmu oraz za nauczanie, które jest aktualne również i dzisiaj.
Jednocześnie jako wierni diecezji włocławskiej pragniemy szczególnie podziękować za to, że blisko trzydzieści lat życia Stefana Wyszyńskiego związane było z naszą diecezją.

Kategoria: