Wydarzenia

Podziękowanie - MIVA Polska

Podziękowanie za włączenie się naszej parafii w akcję pomocy misjonarzom: św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznie przejechanej drogi. Zbiórka z racji błogosławieństwa kierowców i pojazdów pojazdów mechanicznych w dniu 25.07.2021 r. 

 

Kategoria: