Wydarzenia

Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza NMP z Góry Karmel

Szkaplerz karmelitański jest ściśle związany z historią i duchowością zakonu karmelitańskiego. Według świadectw Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stockowi (generałowi zakonu) w nocy z 15/16 lipca 1251 r. i powiedziała: „Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego zakonu. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego”. Druga obietnica Maryi dla tych, którzy noszą szkaplerz: „ Ja, Matka, w pierwszą sobotę po śmierci miłościwie przyjdę do nich i ilu ich zastanę w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę ich na świętą górę żywota wiecznego”. Obietnica potwierdzona bullą papieską Jana XXII w 1322 r.

Szkaplerz jest w istocie habitem, „szata Maryi” znakiem pokuty i nawrócenia. Ten, kto go przyjmuje wyrzeka się złego ducha, odnawia przymierze Chrztu św. i oddaje się Maryi jako Jej dziecko. Zostaje także włączony do wspólnoty zakonu karmelitańskiego i wszystkich duchowych dóbr za życia i po śmierci.

Dziękujemy naszym parafianom - rożnego wieku i stanu za przyjęcie Szkaplerza NMP z Góry Karmel podczas Mszy św. wieczornej w dniu 16.07.2021 r. Dziękujemy Siostrom Karmelitankom z Włocławka za ufundowanie szkaplerzy     i ich stałą modlitwę w naszych intencjach.

Kategoria: