Wydarzenia

„Na wieki będę sławił łaski Pana”

W ostatnią niedzielę czerwca wspólnota parafii Najświętszego Zbawiciela dziękowała za 52 lata kapłaństwa oraz 32 lata posługi Księdza Proboszcza prał. Zbigniewa Szygendy w tej parafii.

Uroczystościom towarzyszył śpiewem Aleksander Kamedulski absolwent Mediolańskiej Szkoły Wokalnej, przy organach dawny organista Zbigniew Wiśniewski oraz orkiestra dęta Grzegorza Augustynowicza.

Kategoria: