Wydarzenia

Odszedł Pasterz

bpdembowskiKuria Diecezjalna we Włocławku z żalem zawiadamia, że dnia 16 listopada 2019 r. około godziny 1.00 w nocy zmarł w szpitalu we Włocławku Biskup Senior Bronisław Jan Ma­ria Dembowski.


Urodził się on 2 X 1927 r. w Komorowie, w powiecie Ostrów Mazowiecka. Przeżył w kapłaństwie 66 lat, w biskupstwie 27, a Diecezją Włocławską zarządzał przez 11 lat. Jako kapłan warszawski był przez 35 lat związany z duszpasterstwem przy kościele św. Marcina, gdzie skupiała się ówczesna opozycja antykomunistyczna. Był obserwatorem, delegowanym przez ówczesnego Prymasa Polski, obrad Okrągłego Stołu i działał w licznych organizacjach kościelnych. Szczególna więź łączyła go z duszpasterstwem niewidomych w Laskach pod Warszawą. Przez wiele lat wykładał filozofię na ATK w Warszawie i w Me­tropolitalnym Seminarium Warszawskim.

W dniu 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o mia­nowaniu ks. Bronisława Dembowskiego Biskupem Włocławskim. Święcenia biskupie przyjął 20 kwietnia 1992 r. w katedrze włocławskiej. Jako biskup był członkiem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, Rady ds. Ekumenizmu, ds. Apostolstwa Świeckich, ds. Dialo­gu Religijnego, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi (1996-2004), współprzewodniczącym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, od 1984 r. był Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym. Od 1991 do 2001 był członkiem Międzynarodo­wej Rady Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i asystentem kościelnym Rady Ruchów Ka­tolickich w Polsce. Jako Biskup Włocławski utworzył 16 nowych parafii, reerygował kapitułę przy kolegiacie sieradzkiej (1993), dokończył przerwany przez śmierć biskupa Jana Zaręby, II Synod Diecezji Włocławskiej i promulgował jego dekrety (1994), podejmował w Licheniu Ojca Świętego Jana Pawła II (1999), przeprowadził w diecezji nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej (1996) i rozpoczął nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego, zamknął proces informacyjny 108 męczenników II Wojny Światowej (1996), przewodniczył uroczystościom związanym z dziękczynieniem w diecezji za ich beatyfikację (1999) oraz uroczystościom jubileuszowym roku 2000. W tym samym roku 6 stycznia był głównym konsekratorem biskupa pomocniczego Diecezji Włocławskiej Stanisława Gębickiego. W 2003 r. przeszedł na emeryturę.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego Pasterza odbędą się we Włocławku. W piątek 22 listopada br. od godziny 14.00 odbędzie się modlitewne czuwanie w Kurii Diecezjalnej. O godzinnie 14.30 kondukt pogrzebowy wyruszy do katedry, gdzie o godzinie 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłego Pasterza. Liturgia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę 23 listopada br. w katedrze włocław­skiej o godzinie 11.00 gdzie po jej zakończeniu trumna z ciałem zostanie złożona w krypcie Biskupów Włocławskich.
Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering prosi Kapłanów, aby wieczorem, w piątek 22 listopada br., we wszystkich kościołach diecezji była sprawowana Msza św.
w intencji zmarłego Biskupa Seniora.

Kategoria: