Wydarzenia

Rekolekcje wielkopostne

Doroczne rekolekcje wielkopostne przeprowadził w tym roku ks. dr Andrzej Tomalak. W tych ćwiczeniach duchowych wzięły udział wszystkie grupy: dorośli, dzieci i młodzież.

W rekolekcjach szkolnych czynny udział brały dzieci i młodzież, przedstawiając odpowiednie scenki, pantomimy i liturgię, przygotowane pod kierunkiem katechetów. Oprawę muzyczną zapewnił zespół katechetów „Trio Salus”.

Kategoria: