Sychar

W 75. rocznicę wybuchu Postania Warszawskiego przy pomniku AK w Parku Łokietka odbyły się uroczystości patriotyczne w hołdzie Powstańcom. Prezydent Marek Wojtkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie a ks. Zbigniew Szygenda poprowadził modlitwę za Poległych i za Ojczyznę. Na zakończenie liczne delegacje złożyły kwiaty i znicze przy pomniku.