Duszpasterze

Krzysztof Adamski – organista

Krzysztof Adamski urodził się 16 X 1965 r. w Aleksandrowie Kuj. Liceum ogólnokształcące ukończył w Bydgoszczy. Jest absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku, gdzie otrzymał dyplom muzyka kościelnego w 1997 r.. Pracował jako organista w Brudnowie i w Nieszawie. Jest ojcem rodziny i dziadkiem dla wnuków. Posługę organisty w naszym kościele rozpoczął 1 X 2019 r.