Pracownicy

Damian Buziewski – organista

Organista – Damian Buziewski, ur. 14,V,1998 r. we Włocławku. Jest absolwentem  ZSM we Włocławku w klasie organów u prof.. Adama Klareckiego. Do posługi organisty przygotowuje się w DSO we Włocławku – jest na IV roku. Praktykę organistowską rozpoczął w parafii N. Zbawiciela 1 lipca 2017 r.

Kategoria: