Pracownicy

Ks. prał. mgr Zbigniew Szygenda

Urodził się 7 stycznia 1945 r. w Myśliborzu. Ojciec Władysław był wiejskim kowalem a matka z domu Czerniejewska – rolniczką. Rodzice prowadzili ponadto działalność ludowo-kulturalną we wsi, m.in. teatr ludowy w domu parafialnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Radolinie rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym – dawny „Długosz” we Włocławku, a po jego likwidacji, egzamin maturalny złożył w Koninie w 1962 r. Wyższe Seminarium Duchowne (WSD) we Włocławku ukończył w 1968 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego w dniu 23 czerwca 1968 r. w bazylice św. Józefa w Kaliszu. Po trzech wikariatach (Bytoń, Stolec i Charłupia Mała) w 1975 r. rozpoczął studia muzykologiczne na ATK w Warszawie, uzyskując tytuł magistra z muzykologii w 1978 r.

Ks. Marcin Pachliński

Ks. Marcin Pachliński urodzony 4 października 1975 r. w Koninie. Pochodzi z parafii Skulsk. Po maturze, którą uzyskał w 1994 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk księdza biskupa Bronisława Dembowskiego, 10 czerwca 2000 r. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. W 2001 r. podjął studia z ekumenizmu na UKSW w Warszawie, jednocześnie pracował we Włocławskim Wydawnictwie Diecezjalnym. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Od 2005 r. był wikariuszem w parafii św. Urszuli w Kowalu, od 2008 wikariuszem parafii Wszystkich świętych w Sieradzu, od 2013 r. wikariuszem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, od 2015 r. wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Radziejowie, a od 1 września 2019 r. jest wikariuszem parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

Ks. Marcin Węckowski

Urodzony 27 maja 1986 r. w Kole. Pochodzi z parafii Lubstów. W 2005 r. ukończył Liceum Profilowane im. Henryka Sienkiewicza w Sompolnie, a w 2006 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk biskupa Wiesława Alojzego Meringa w dniu 27 maja 2012 r. i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Dominika w Chodczu. Następnie w 2015 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, w 2016 r. wikariuszem parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach, a od 1 lipca 2017 r. wikariuszem Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

Krzysztof Adamski – organista

Krzysztof Adamski urodził się 16 X 1965 r. w Aleksandrowie Kuj. Liceum ogólnokształcące ukończył w Bydgoszczy. Jest absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku, gdzie otrzymał dyplom muzyka kościelnego w 1997 r.. Pracował jako organista w Brudnowie i w Nieszawie. Jest ojcem rodziny i dziadkiem dla wnuków. Posługę organisty w naszym kościele rozpoczął 1 X 2019 r.

Zdzisław Starczewski – zakrystianin

Urodzony dnia 19 maja 1950 r. we Włocławku. Mieszka na terenie naszej parafii od urodzenia. Z zawodu tokarz metalowy. W latach 1965 – 2000 pracował w Kujawskiej Fabryce Manometrów we Włocławku. Posługę zakrystianina pełni od września 2012 roku. Żonaty, ma piątkę dzieci.