Duszpasterze i pracownicy

Ks. kan. mgr lic. Sławomir Świerad Pettke

Z dniem 1 lipca 2020 r. ks. kan. mgr lic. Sławomir Świerad Pettke został mianowany proboszczem par. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku. Ks. Sławomir Świerad Pettke święcenia prezbiteratu przyjął w 1991 roku. Wcześniej był on m.in. prowincjałem Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, a także rezydentem w parafii św. Maksymiliana w Koninie. Od 8 marca 2019 roku był proboszczem parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Russocicach.

Ks. Marcin Pachliński

Ks. Marcin Pachliński urodzony 4 października 1975 r. w Koninie. Pochodzi z parafii Skulsk. Po maturze, którą uzyskał w 1994 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk JE. księdza biskupa Bronisława Dembowskiego, 10 czerwca 2000 r. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. W 2001 r. podjął studia z ekumenizmu na UKSW w Warszawie, jednocześnie pracował we Włocławskim Wydawnictwie Diecezjalnym. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Od 2005 r. był wikariuszem w parafii św. Urszuli w Kowalu, od 2008 wikariuszem parafii Wszystkich świętych w Sieradzu, od 2013 r. wikariuszem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, od 2015 r. wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Radziejowie, a od 1 września 2019 r. jest wikariuszem parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

Ks. Marcin Węckowski

Urodzony 27 maja 1986 r. w Kole. Pochodzi z parafii Lubstów. W 2005 r. ukończył Liceum Profilowane im. Henryka Sienkiewicza w Sompolnie, a w 2006 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk biskupa Wiesława Alojzego Meringa w dniu 27 maja 2012 r. i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Dominika w Chodczu. Następnie w 2015 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, w 2016 r. wikariuszem parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach, a od 1 lipca 2017 r. wikariuszem Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

Krzysztof Adamski – organista

Krzysztof Adamski urodził się 16 X 1965 r. w Aleksandrowie Kuj. Liceum ogólnokształcące ukończył w Bydgoszczy. Jest absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku, gdzie otrzymał dyplom muzyka kościelnego w 1997 r.. Pracował jako organista w Brudnowie i w Nieszawie. Jest ojcem rodziny i dziadkiem dla wnuków. Posługę organisty w naszym kościele rozpoczął 1 X 2019 r.