Pracownicy

Ks. prał. mgr Zbigniew Szygenda

Urodził się 7 stycznia 1945 r. w Myśliborzu. Ojciec Władysław był wiejskim kowalem a matka z domu Czerniejewska – rolniczką. Rodzice prowadzili ponadto działalność ludowo-kulturalną we wsi, m.in. teatr ludowy w domu parafialnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Radolinie rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym – dawny „Długosz” we Włocławku, a po jego likwidacji, egzamin maturalny złożył w Koninie w 1962 r. Wyższe Seminarium Duchowne (WSD) we Włocławku ukończył w 1968 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego w dniu 23 czerwca 1968 r. w bazylice św. Józefa w Kaliszu. Po trzech wikariatach (Bytoń, Stolec i Charłupia Mała) w 1975 r. rozpoczął studia muzykologiczne na ATK w Warszawie, uzyskując tytuł magistra z muzykologii w 1978 r.

Ks. Jarosław Marcin Szpolorowski

Urodzony 18 sierpnia 1977 r. w Piotrkowie Kujawskim. Pochodzi z małej parafii na Kujawach Bronisław (dekanat radziejowski). W 1996 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie, po czym wystąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Po święceniach prezbiteratu w 2002 r. pierwszym miejscem pracy duszpasterskiej była parafia św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Stamtąd w 2003 r. skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii liturgii na UKSW w Warszawie, po których przez 4 lata pełnił funkcję Wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Od 2011 r. wikariusz parafii św. Maksymiliana w Koninie i kierownik Pielgrzymki Konińskiej na Jasną Górę, a od 2012 r. wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu i przez 5 lat kierownik Pieszej Pielgrzymki Sieradzkiej. W Sieradzu był ponadto katechetą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, opiekunem ministrantów, szkolnej i parafialnej Caritas, prowadził Szkołę Biblijno-Liturgiczną i przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej. 1 lipca 2017 r. mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

Ks. Marcin Węckowski

Urodzony 27 maja 1986 r. w Kole. Pochodzi z parafii Lubstów. W 2005 r. ukończył Liceum Profilowane im. Henryka Sienkiewicza w Sompolnie, a w 2006 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk biskupa Wiesława Alojzego Meringa w dniu 27 maja 2012 r. i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Dominika w Chodczu. Następnie w 2015 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, w 2016 r. wikariuszem parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach, a od 1 lipca 2017 r. wikariuszem Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

Damian Buziewski – organista

Organista – Damian Buziewski, ur. 14,V,1998 r. we Włocławku. Jest absolwentem  ZSM we Włocławku w klasie organów u prof.. Adama Klareckiego. Do posługi organisty przygotowuje się w DSO we Włocławku – jest na IV roku. Praktykę organistowską rozpoczął w parafii N. Zbawiciela 1 lipca 2017 r.

Zdzisław Starczewski – zakrystianin

Urodzony dnia 19 maja 1950 r. we Włocławku. Mieszka na terenie naszej parafii od urodzenia. Z zawodu tokarz metalowy. W latach 1965 – 2000 pracował w Kujawskiej Fabryce Manometrów we Włocławku. Posługę zakrystianina pełni od września 2012 roku. Żonaty, ma piątkę dzieci.