Ogłoszenia

6 sierpnia 2017

  1. Codziennie po Mszy wieczornej łączymy się z pielgrzymami naszego miasta i diecezji w Apelu Jasnogórskim.
  1. W przyszłą niedziele, jak co miesiąc 13-tego, zapraszamy na wieczór fatimski.
    • rozpoczynamy o g. 17.00 adoracją
    • o g.18.00 Mszą św. z kazaniem.
    • potem procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej i Apel Jasnogórski.
  1. 19 sierpnia –przy pomniku Obrońców Wisły odbędą się uroczystości patriotyczne pod przewodnictwem Pasterza Diecezji o g. 15.30. O g. 16.00 Msza św. w kościele na Zawiślu. Zapraszamy.
  1. Zachęcamy do lektury tygodnika Idziemy wraz z Ładem Bożym, dla pełnego oglądu rzeczywistości w naszym kraju oraz dla zgłębienia wiedzy teologicznej i eklezjalnej.
Kategoria: