Ogłoszenia

17 listopada 2019 r.

 

  1. Wczorajszej nocy zmarł były Ordynariusz diecezji włocławskiej, ks. bp prof. Bronisław Dembowski. Pogrzeb odbędzie się wg następującego programu:
  • W piątek o g. 14.00 otwarta trumna wystawiona będzie w kurii,
  • O g. 14.30 w piątek wyruszy kondukt pogrzebowy z kurii do katedry i tam będzie pierwsza Msza św. o g. 15.00.
  • W sobotę o g. 11.00 w katedrze włocławskiej odprawiona będzie główna Msza pogrzebowa, a po Mszy nastąpi przeniesienie trumny do krypty biskupów włocławskich w podziemiach naszej katedry.
  1. W naszej parafii uroczysta Msza św. za śp. Bpa Bronisława odbędzie się w przyszłą niedzielę na sumie o g. 10.00. Zapraszamy wszystkich parafian na tę Mszę w intencji śp. Biskupa Konsekratora naszej świątyni.
  1. W listopadzie przyjmujemy na wypominki roczne. Zapraszamy w tej sprawie do kancelarii lub zakrystii.
  1. W piątek 22 listopada uczcimy Św. Cecylię – Patronkę Muzyki. Polecamy Jej opiece wszystkich muzyków, kantorów oraz naszego p. Organistę. Przy okazji prosimy o życzliwe przyjęcie naszego p. organisty z opłatkami wigilijnymi.
Kategoria: